MICHAŁOWICE

Otwarcie Małego Muzeum Historycznego w szkole w Nowej Wsi

W Dzień Edukacji Narodowej, 14 października br., odbyło się uroczyste otwarcie Małego Muzeum Historycznego, mieszczącego się w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi.


Początki działalności Małego Muzeum Historycznego sięgają 2005 r. To właśnie wtedy, podczas Dni Sportu w gminie Michałowice zorganizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi, mieszkańcy mogli zobaczyć niewielką wystawę zbiorów muzealnych. Szczególnym zainteresowaniem rodziców uczniów cieszyły się dwie tary do prania, maglownica, gramofon, waga na listy, płyty analogowe i unikatowe płyty pocztówkowe. Pojawiła się wówczas idea powstania muzeum w szkole. Konieczny był apel do mieszkańców o podarowanie eksponatów dla przyszłej placówki.

Ogromny odzew sprawił, że do pracowni historycznej trafiły przedmioty o różnym przeznaczeniu i wartości, m.in. dzienniczek ucznia z 1935 r. Wśród grona darczyńców byli także żołnierze IV Obwodu Ochota Armii Krajowej, pochodzący nie tylko z gminy Michałowice.

W zbiorach muzeum znalazły się pamiątki z okresu Powstania Warszawskiego, m.in.: odznaki, medale oraz znaczki związane także z Rajdem po Kamienistej Drodze, czyli lipcowym rajdem powstańców i ich rodzin.

Siedziba Małego Muzeum Historycznego usytuowana jest na ostatnim piętrze szkoły podstawowej w Nowej Wsi. W czwartek 14 października, czyli w Dniu Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste otwarcie placówki. Wśród gości byli Małgorzata Pachecka – wójt gminy Michałowice, radni, nauczyciele, muzealnicy oraz uczniowie i ich rodzice.

Po uroczystości rozpoczęło się zwiedzanie muzeum. Na podstawie życiorysów hrabiego Jakuba Ksawerego Aleksandra Potockiego oraz Władysława Kamelskiego uczestnicy wydarzenia mogli poznać historię szkoły i OSP w Nowej Wsi.

Dział dotyczący Rajdu Pęcickiego i Rajdu po Kamienistej Drodze pokazuje historię rajdów szkolnych w albumach oraz publikacje. W zbiorach znajduje się kolekcja znaczków rajdów rodzin powstańczych oraz wspomnienia świadków historii – powstańców, Wojciecha Cygańskiego, Zdzisława Macieja Michalskiego i Bohdany Kraszewskiej-Domańskiej. W dziale można obejrzeć zdjęcia z Powstania Warszawskiego. Fotografie przekazał Zdzisław Michalski. W gablocie znalazła się też powstańcza opaska – dar Jana Glury.

W dziale „Militaria” zgromadzono eksponaty związane z wojną, m.in.: hełm, łuski, lornetki oraz akcesoria niezbędne w życiu codziennym żołnierzy. W zbiorach znajdują się także zdjęcia polskich żołnierzy z atelier w Wilnie (1930 r.) i z atelier w Blackpool (1940 r.).

Dział „Pasje” odzwierciedla pasje uczniów, m.in.: filatelistykę, filumenistykę i czytelnictwo („Białe Kruki”).

W dziale „Fonografia” odwiedzający znajdą sprzęty do odtwarzania muzyki, takie jak: magnetofony kasetowe i szpulowe, gramofony, w tym słynny adapter „Bambino” oraz dawne nośniki, czyli kasety, taśmy, płyty analogowe (pocztówkowe, single i longplaye), a także radia i tranzystory.

W dziale „Edukacja i Sport” można obejrzeć historyczne przybory szkolne i sprzęt sportowy, m.in.: słynny drewniany piórnik, obsadki, stalówki, tabliczki do pisania, tornister, liczydła, zeszyty, podręczniki, drewniane narty, łyżwy, rakiety tenisowe i wrotki. W zbiorach muzeum są również maszyny do pisania. Kilka tygodni wcześniej uczeń szkoły podstawowej w Nowej Wsi przekazał oryginalną maszynę firmy PREDOM w skórzanej walizce z kartą gwarancyjną, paragonem i zapasową kalką.

W dziale „PRL” zgromadzono przedmioty codziennego użytku z pokoju i kuchni z minionego okresu, takie jak: młynki do mielenia, żelazka, naczynia z podpisem „Społem”, „GS”, pralka Frania, wyroby Porcelitu Pruszkowskiego oraz opakowania, np. czekoladki Wedla jako wyrób czekoladopodobny.

Dział „Etnografia” zabiera zwiedzających w podróż po świecie wiejskim. Można tu obejrzeć m.in.: sierpy, pogrzebacze, grabie drewniane, maselnice, maglownice, a nawet… żelazka na dusze.

Małe Muzeum Historyczne funkcjonuje dzięki uczniom – kustoszom. Pracują oni w ramach koła Muzealnego. Nieoceniony wkład w działalność placówki wnoszą również mieszkańcy gminy Michałowice, którzy przekazali historyczne przedmioty, ocalając je przed zapomnieniem.

Uczniowie szkoły mogą codziennie odwiedzać muzeum. Będzie ono także czynne podczas dni otwartych w nowowiejskiej szkole.  


Pomysłodawczynią utworzenia muzeum jest Elżbieta Gąsior – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi – która gromadziła muzealne zbiory przez 16 lat.

Dziękujemy! 


MS 18/2021, 28 października 2021