PIASTÓW

Przedwakacyjny przegląd inwestycji miejskich

Trwają prace wiertnicze przy budowie otworu geotermalnego „Piastów GT-1′

Osiągnięto już głębokość 1350 m (zakładana docelowa głębokość odwiertu to 1940 m). Przewidywane zakończenie prac nastąpi w drugiej połowie lipca. Następnie wykonane zostaną badania wody uzyskanej z tej głębokości, które określą kierunek działań na rzecz jej przyszłego wykorzystania. Celem priorytetowym jest uzyskanie odnawialnego źródła ciepła dla mieszkańców Piastowa, ale brane są także pod uwagę dodatkowe możliwości wykorzystania źródła geotermalnego dla celów rekreacyjnych i rahabilitacyjnych. Miasto prowadzi obecnie rozpoznanie możliwości finansowania kolejnego etapu inwestycji – budowy ciepłowni i rozbudowy sieci cieplnej.

Budowa hali sportowej przy SP 3

To druga największa inwestycja realizowana obecnie w Piastowie. Prace są już bardzo zaawansowane, stan surowy obiektu zostanie osiągnięty z końcem czerwca. Tempo prac upoważnia do sformułowania oczekiwania na oddanie hali, tak bardzo upragnionej przez społeczność szkoły, do końca tego roku.

Remont budynku przy ul. Lwowskiej 6

Już wkrótce swoją siedzibę będzie miał tu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Oprócz prac adaptacyjnych prowadzonych wewnątrz budynku, zyska on ocieplenie i nową elewację, instalcję OZE (z dwiema turbinami wiatrowymi o pionowej osi obrotu), oraz zielony dach w ramach realizowanego w mieście projektu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury. Drugi zielony dach powstanie wkrótce na obiekcie garażowym piastowskiej OSP przy ul. Warszawskiej 24.

Trwa rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta

Powstają nowe instalacje – w ulicy Władysława Jagiełły i Warszawskiej oraz w ulicach: Wincentego Witosa, Błońskiej i Sochaczewskiej.

Remonty bieżące

Pilnym zadaniem jest poprawa stanu nawierzchni ulic. W ramach remontów bieżących uzupełniane są ubytki w nawierzchniach asfaltowych, wyprofilowano ulice gruntowe równiarką, a ulicę Bronisława Zaleskiego wyłożono kruszywem łamanym.

Dotacje

Miasto Piastów uzyskało dotacje na dwa kolejne zadania związane z poprawą stanu szkolnych obiektów sportowych. Są nimi budowa trwałego zadaszenia zewnętrznych boisk SP4 w ramach programu „Olimpia” oraz remont generalny wyłączonego od dłuższego z użytku boiska zewnętrznego SP5.

Warto przypomnieć, że niedawno oddane zostało ponownie do użytku wyremontowane boisko zewnętrzne SP1.

MS 5/2023, 29 czerwca 2023