PIASTÓW

Zielone inicjatywy w ramach Projektu #klimaSENIORE

W ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu pod koniec maja zostały wykonane nasadzenia przy tężni na ul. Bohaterów Wolności 23 (okolice Willi Millera). Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Celem Programu Aktywni Obywatele jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Zieleń poprawia warunki aerosanitarne, obniża temperaturę miejskiej wyspy ciepła, infiltruje wody opadowe, pochłania zanieczyszczenia powietrza, wpływa korzystnie na estetykę danego miejsca, ale także na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi.

UM Piastów

MS 9/2022, 9 czerwca 2022