PIASTÓW

Piastów na drodze poprawy klimatu

Działania na rzecz klimatu i środowiska wraz z poprawą efektywności energetycznej i rozwojem odnawialnych źródeł energii stanowią od kilku lat kierunek intensywnych działań podejmowanych w Piastowie. Także mijający rok przyniósł kolejne z nich.

Rewitalizacja domów i mieszkań

W wymiarze realizacyjnym dotyczy to głównie prac wykonywanych w budynkach z mieszkaniami komunalnymi. Są to działania rewitalizacyjne prowadzone w ramach programu wieloletniego odnowy tkanki mieszkaniowej.

Spośród jedenastu budynków objętych programem zakończono prace w dziewięciu, w efekcie czego istotnie poprawił się ich stan materialny i, co szczególnie dziś istotne, znacznie spadło zapotrzebowanie na energię.

Kilka kolejnych budynków komunalnych zostało podłączonych do sieci gazowej, co z kolei poprawiło warunki życia mieszkańców i ograniczyło niską emisję wpływając na poprawę stanu powietrza w mieście. Te zadania będą kontynuowane także w nadchodzącym roku.

W wyniku dwóch pożarów, które miały miejsce w Piastowie w lutym 2021 roku miasto straciło ponad dwadzieścia mieszkań komunalnych. W ramach programu ich odbudowy trwają prace w dwóch budynkach przy ul. Mazurskiej. To inwestycja kompleksowa, która swoim zakresem obejmuje nie tylko same mieszkania, ale także ocieplenie, nowe instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, rewitalizację systemu ogrzewania (podłączenie pomp ciepła), instalacje OZE w postaci paneli fotowoltaicznych oraz zagospodarowanie otoczenia. Odbudowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu przez miasto z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W przyszłym roku planowana jest odbudowa drugiego zniszczonego całkowicie w pożarze budynku przy ul. Dworcowej. Projekt i pozwolenie na budowę już są.

Rozbudowa zielono-niebieskiej infrastruktury

Miasto Piastów rozpoczęło w tym roku realizację projektu rozbudowy zielono-niebieskiej infrastruktury. Zakłada on m.in. instalację w przestrzeni miejskiej zielonych ścian i dachów, ogrodów deszczowych, zielonych przystanków i obiektów małej retencji.

W założeniach programu silnie akcentowana jest część edukacyjna i informacyjno-promocyjna o dostępnych rozwiązaniach stosowanych w zakresie zielono-niebieskich technologii. Miasto otrzymało dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich i NFOŚiGW na realizację tego ciekawego programu, w ramach którego odbyły się już konferencja wprowadzająca i wizyta studyjna oraz trwają zaawansowane prace projektowe.

Centrum przesiadkowe

W roku 2022 zakończona została realizacja budowy centrum przesiadkowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego. W efekcie wykonanych prac rozbudowane zostały dwa parkingi systemu „Parkuj i jedź”, dwa parkingi dla rowerów z punktami ładowania i stanowiskiem do naprawy, dwie dwustanowiskowe stacje ładowania samochodów elektrycznych (wkrótce zostaną uruchomione) oraz windy i schody łączące perony kolejowe z wiaduktem drogowym.

Kolejne plany dotyczące poprawy klimatu i środowiska w Piastowie

W trosce o tę bardzo istotną sferę warunków życia mieszkańców Piastowa zostały przygotowane dwa ważne dokumenty eksperckie. Są nimi „Plan adap­tacji do zmian klimatu Miasta Piastowa”, który już został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej oraz „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu SECAP dla  Miasta Piastowa”. Kolejny przygotowany do przyjęcia dokument zawiera strategię działań związanych m.in. z rozwojem OZE w przestrzeni publicznej i rozwojem miejskiego klastra energetycznego. Opisuje on zakres działań niezbędnych dla realizacji założonego celu jakim jest „Piastów – zielone miasto czystej energii”.

Grzegorz Szuplewski

Burmistrz Miasta Piastowa

MS 21-22, 15 grudnia 2022