POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Nowy sprzęt pożarniczy dla jednostek OSP

30 stycznia 2023 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, mieszczącej się w Błoniu, odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której przekazany został sprzęt pożarniczy jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu warszawskiego zachodniego oraz powiatu pruszkowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku st. bryg. Arturowi Gonerze – Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Następnie odśpiewano hymn narodowy.
Na uroczystość zostali zaproszeni: Anita Czerwińska – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Michał Prószyński – Dyrektor Gabinetu Politycznego MSWiA,  Bożena Żelazowska – Poseł na Sejm RP, Magdalena Biernacka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Rozwoju i Turystki w Urzędzie Marszałkowskim, st. bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Jan Żychliński – Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, st.bryg. Lesław Pawul – Komendant Powiatowy PSP w Pruszkowie, ksiądz prałat Tadeusz Jaworski – Kapelan Strażaków z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Małgorzata Żebrowska – Piotrak – Burmistrz Gminy Łomianki, Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Miasta Piastów, Arkadiusz Kosiński – Burmistrz Gminy Brwinów, Monika Ciurzyńska – Wójt Gminy Kampinos, Grzegorz Banaszkiewicz – Wójt Gminy Leszno,  Michał Dominiak – przewodniczący Rady Gminy Leszno.

Po przywitaniu przybyłych gości przez st. bryg. Roberta Nowakowskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim nastąpiło uroczyste wręczenie aktów przekazania wyposażenia.
W czasie uroczystości przekazano w użytkowanie dla OSP Leszno średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO GBA 3,2/16-4/40. Zakup został zrealizowany w ramach zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowej systemu ratowniczo-gaśniczego”. Przekazano również średni samochód ratowniczo-gaśniczy 2/16/4-STAR M90/1466, który wcześniej był własnością PSP w Pruszkowie, dla OSP Brwinów. Dwie nowe płaskodenne aluminiowe łodzie ratownicze wraz z wyposażeniem zyskała jednostka OSP Dziekanów Polski i OSP Łomianki. Łodzie zakupione zostały w ramach realizacji pilotażowego programu zakupu łodzi ratowniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego, finansowanego z rezerwy celowej Budżetu Państwa. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnie wzbogaciła się o nowy mobilny agregat prądotwórczy o mocy 109 kW. Jednostki OSP w Lesznie, Piastowie i Brwinowie  pozyskały pojazdy typu Quad UTV.
Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła około 1 550 000,00 zł.


Środki na zakup sprzętu i wyposażenia pochodziły z następujących źródeł:

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

• Komendant Główny PSP w ramach dotacji KSRG

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

• Samorząd Województwa Mazowieckiego

• Gmina Kampinos

• Gmina Leszno

• Gmina Brwinów

• Wkład własny jednostek OSP.


Źródło: www.gov.pl/web/kppsp-warszawski-zachodni

Zdjęcia Adrian Kaczkowski

MS Nr 2/2023, 30 marca 2023