BRWINÓW

Nowoczesne pracownie komputerowe w samorządowych szkołach podstawowych

Szkoły podstawowe z terenu gminy Brwinów pomyślnie rozpoczęły nowy rok. Dzięki środkom uzyskanym z projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” udało się uruchomić w styczniu pracownie informatyczne wyposażone w nowy sprzęt i oprogramowanie.

Od kilku tygodni uczniowie mogą korzystać z nowych urządzeń. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu gmina zakupiła 148 komputerów stacjonarnych typu All-in-One, 25 laptopów, 3 tablety, 6 drukarek, 40 pakietów oprogramowania biurowego, 9 zestawów robotów do nauki programowania oraz 10 zestawów klocków do nauki programowania.

Pierwsi nowymi urządzeniami pochwalili się uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących. – Dzięki udziałowi gminy w projekcie uczniowie korzystają z narzędzi o wysokim standardzie.

Otrzymane sprzęty pozwalają na wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przyniesie to korzyści edukacyjne i radość z odkrywania nowych technologii – mówi Agnieszka Olejniczak, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących ds. Szkoły Podstawowej nr 2. Dwójka otrzymała 44 komputery stacjonarne, 5 laptopów, 3 tablety, 5 drukarek i 10 zestawów klocków LEGO do nauki programowania, które wzbogaciły pracownie informatyczne.

Pozostałe placówki również otrzymały wsparcie, na które złożyły zapotrzebowanie. W Szkole Podstawowej nr 1 znalazły się 44 komputery All-in-One oraz drukarka laserowa. W Szkole Podstawowej w Otrębusach do dyspozycji dzieci jest 38 nowych komputerów oraz 9 zestawów robotów do nauki programowania, a do Żółwina trafiło 20 komputerów i 20 laptopów.

Zakup sprzętu i oprogramowania został dofinansowany z projektu: „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

  • Kwota dofinansowania dla gminy Brwinów: 587 410,82 zł
  • Koszt całkowity dla gminy Brwinów: 781 547,43 zł

UG Brwinów

MS 1/2023, 23 lutego 2023