PIASTÓW

Miłość po kurpiowsku

23 października 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, odbył się uroczysty koncert pod tytułem „Miłość po kurpiowsku”. Młodzi artyści opowiedzieli historię nieszczęśliwej miłości Karusi i Jasiula pod okiem znanego dyrygenta i nauczyciela muzyki w piastowskim liceum, pana Mateusza Mularczyka.

Oś całego spotkania stanowił „Tryptyk Kurpiowski” Jana Krutula zaprezentowany w debiutanckim występie Chóru Kameralnego Słopiewnie. Zespołowi towarzyszył przy fortepianie Jakub Włoszczuk. Emilia Ziegler i Mateusz Mularczyk w towarzystwie Zofii Szeląg-Kopeć (wiolonczela) zaśpiewali pieśń ludową „Zaświeć niesiądzu”. Całość zespoliła polska poezja, wśród której nie zabrakło utworów uczniów piastowskiego liceum. Na szczególną uwagę zasługuje występ przyszłorocznego maturzysty naszego LO, Karola Orzechowskiego.

Społeczność piastowskiego LO serdecznie zaprasza utalentowaną młodzież z naszego miasta do aktywnego włączania się w działalność Chóru Kameralnego Słopiewnie.MS 19/2021, 11 listopada 2021