PIASTÓW

Formalna akceptacja modernizacji Willi Millera

8 lutego br. miał miejsce końcowy odbiór inwestycji pn.: „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska”.

Z odnowionego targowiska miejskiego u zbiegu ulicy Lwowskiej i Alei Krakowskiej piastowianie i kupcy korzystają już od jakiegoś czasu. Na terenie placu targowego wykonano remont nawierzchni wzdłuż pawilonów i placów postojowych, przebudowę parkingu, budowę odwodnienia, a także zagospodarowanie zieleni.

Willa Millera przy ul. Bohaterów Wolności 23 wykorzystana zostanie na filię Biblioteki Publicznej wraz z czytelnią oraz na potrzeby usług kulturalno-oświatowych i socjalnych. W obiekcie wyodrębniona zostanie też m.in. przestrzeń dla seniorów, sala ślubów piastowskiego Urzędu Stanu Cywilnego i Archiwum Miejskie. Obiekt dostosowany został dla potrzeb osób niepełnosprawnych i jest wyposażony w windę.

Nowy wygląd i funkcje zyskał także teren wokół budynku Willi. Wyposażono go w małą architekturę miejską oraz urządzono zieleń parkową. Zbudowano tu drugą tężnię miejską oraz trwają końcowe prace montażowe i zagospodarowania placu zabaw dla najmłodszych piastowian. Przestrzeń i park wokół Willi Millera będą ogólnodostępne.

Warto dodać, że w ramach całego zadania remont przeszedł też nieduży budynek, znajdujący przy Willi Millera. Tu swoją siedzibę ma już Hufiec ZHP Piastów im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”. Obiekt ten wraz z terenem przyległym Miasto Piastów oddało w nieodpłatne użyczenie piastowskim harcerzom.

  • Wartość inwestycji: 7 400 423,70 zł
  • Powierzchnia całkowita: 1252,5 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 793,4 m2
  • Kubatura: 3597,16 m3.

Inwestycja zrealizowana została z dofinansowaniem środków finansowych Unii Europejskiej zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”.

MS 2/2022, 17 lutego 2022

Fot. M. Nowicka

UM Piastów