PIASTÓW

Między ziemią a niebem

Na całym świecie 15 października to Dzień Dziecka Utraconego. Ruszyła lokalna kampania społeczna na temat praw rodziców po stracie dziecka przed wyznaczonym terminem porodu.

Kampania jest zrealizowana w ramach długofalowego projektu „Miedzy ziemią a niebem”.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie kierowane do rodziców, w tym edukowanie w zakresie przysługujących praw oraz pomoc w godnym pochówku dzieci zmarłych przed terminem własnych narodzin. Działania mają charakter wsparcia terapeutycznego ogólnospołecznego i duchowego.

Sama wystawa ma za zadanie popularyzację wiedzy o prawach rodziców przysługujących im po stracie dziecka, a także rozpowszechnianie i oswojenie społeczeństwa z takimi tematami, jak: żałoba, ból po stracie, depresja, zamknięcie w sobie, potrzeba wsparcia bliskich, czy świadczenia możliwe do uzyskania. Dla organizatorów ważne jest to, by temat niezwykle bolesny, jakim jest utrata dziecka, nie był tematem tabu. Znaczące jest też to, żeby rodziny miały świadomość, że mają prawo do żalu i bólu i że nie muszą z tymi problemami zostawać sami.

Organizatorem wystawy obecnej w przestrzeni publicznej gmin Powiatu Pruszkowskiego oraz koordynatorem projektu „Miedzy ziemią a niebem” jest Stowarzyszenie Powszechnych Inicjatyw Społecznych „JASPIS”.

Więcej informacji na stronie organizatora: www.jaspis.edu.pl/niezapomniany

W Piastowie wystawa będzie prezentowana w dwóch terminach:

  • od 23 do 29 października br. w Parku im. Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej „Kamy” od Alei Krakowskiej oraz
  • od 30 października do 5 listopada br. w Parku Bogny i Jerzego Sokorskich w pobliżu tężni.

MS 18/2021, 28 października 2021