PIASTÓW

Miasto stawia na energię termalną

Ruszył odwiert geotermalny u zbiegu ul. Ożarowskiej i Hallera

Dzięki wnioskowi złożonemu do Programu Geotermalnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miasto uzyskało całkowite dofinansowanie na przeprowadzenie prawie 2-kilometrowego odwiertu. Prace ruszyły 17 marca, a włodarze w napięciu czekają na pozytywny wynik badań – pozwolą na skuteczną eksploatację w mieście odnawialnej energii geotermicznej

– 17 marca na długo zapisze się w pamięci, jako data historyczna wizji zielonego miasta i czystej energii – nie krył zadowolenia burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podczas konferencji prasowej, której tematem była realizacja projektu geotermalnego pod nazwą „Budowa otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w mieście Piastowie”. To właśnie 17 marca, w piątek, ruszyło wiercenie otworu geotermalnego na działce u zbiegu ul. Ożarowskiej i Hallera. Zwiedziliśmy teren wiertni z charakterystycznym prawie 24-metrowym masztem (przygotowywanie placu trwało ponad 2 miesiące). Kierownik wiertni zapewniał, że hałas podczas całodobowych prac nad odwiertem ma nie być uciążliwy dla sąsiadów. Prace wiertnicze potrwają około 3 miesięcy. Prognozowana głębokość otworu geotermalnego wyniesie 1940 metrów, ale jego finalny wymiar będzie uzależniony od tego, na jakiej głębokości zostanie znaleziona docelowa warstwa wodonośna. Przewidywana temperatura wody pozyskanej z otworu szacowana jest na 43–47 stopni Celsjusza. Jej wydajność ma sięgnąć około 150 m/h. W czasie konferencji obecni byli m. in. dr inż. Bogdan Noga (Zastępca Dyrektora Pionu Projektowania ds. Geologii w Multiconsult Polska, Inżynier Kontraktu dla tej inwestycji oraz sprawujący nadzór i dozór geologiczny, Zbigniew Deręgowski (Prezes ALGEO Sp. z o.o., czyli przedstawiciel wykonawcy prac budowlanych), Jarosław Wagner (autor zwycięskiego projektu do NFOŚiGW i pełniący nadzór geologiczny). – Jestem w stu procentach przekonany, że znajdziemy tutaj wody geotermalne o zdecydowanie wyższej temperaturze, niż 20 stopni Celsjusza – zapewniał dr inż. Bogdan Noga. Dodał, że woda na pewno będzie zawierała minerały, o których dowiemy się z późniejszych badań. Chwalił Zespół Multiconsult Polska za doświadczenie oparte na zespole dwudziestu geologów, którzy już znajdowali źródła geotermalne w innych lokalizacjach.


230 milionów złotych na odwierty geotermalne w całej Polsce

Ze względu na ogromne koszty, jakie niesie za sobą poszukiwanie geotermii, niezbędne stało się poszukiwanie źródeł dofinansowania. Udało się pozyskać za drugim podejściem fundusze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12 774 591,00 zł, co pozwoli na całkowite pokrycie kosztów robót geologicznych, wraz z rozpoznaniem i udokumentowaniem zasobów wód termalnych. Uroczyste podpisanie umów na dotacje z 10 samorządami odbyło się 12 sierpnia 2021 roku w Otwocku. Poza Piastowem odwierty zostaną wykonane w Otwocku, Żyrardowie, Wołominie, Gnieźnie i gminie Wągrowiec (woj. wielkopolskie), Inowrocławiu i Gąsawie, (woj. kujawsko-pomorskie), Łowiczu (woj. łódzkie), Jasienicy (woj. śląskie), Smykowie (woj. świętokrzyskie), Dębnie (woj. zachodniopomorskie) oraz Oławie, Trzebnicy i Głuszycy (woj. dolnośląskie).


Co geotermia da Piastowianom?

W ramach koncepcji wykorzystania potencjalnego źródła geotermalnego miasto planuje współpracę z PGNiG Termika w zakresie rozbudowy istniejącej sieci cieplnej, która zasila w ciepło piastowskie osiedla wielorodzinne. W tej sprawie podpisany został obustronnie dokument intencyjny. W zamyśle jest ciepłownia geotermalna. – W niedalekim Mszczonowie woda o temperaturze 42 stopni wykorzystywana jest energetycznie dzięki ciepłowni geotermalnej od 2005 roku, więc dlaczego nie w Piastowie? – porównywał dr inż. Bogdan Noga. Dodał, że dzięki dostępnym technologiom, np. ekonomizerom, można podnieść temperaturę wydobywanej wody, a z takimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć na następnych etapach realizacji inwestycji. W zależności od potencjału energii cieplnej uzyskanej ze źródła geotermalnego przewidywane są także inne możliwości jego zagospodarowania, m.in. budowa kolejnej sieci umożliwiającej podłączenie nowej zabudowy mieszkaniowej oraz rozwój funkcji prozdrowotnych jak również rekreacyjnych, jak na Podhalu. Jednak, jeśli mowa o funkcji prozdrowotnej, trzeba będzie udowodnić leczniczą właściwość wydobytej z Ziemi wody. W rozmowach za kulisami dowiedzieliśmy się, że niezagospodarowany, dość rozległy teren sąsiadujący z terenem prac wiertniczych jest w rękach prywatnych, a kilku jego właścicieli mogłoby współpracować z miastem w kwestii przekształceń na potrzeby zagospodarowania dla Piastowian energii geotermalnej.

Firma Multiconsult Polska sporządzi za ok. 3 miesiące dokumentację hydrogeologiczną, która będzie zwieńczeniem prac związanych z drążeniem otworu geotermalnego. – Zmierzymy, ile wody będzie można wydobyć, o jakiej temperaturze będzie i jakim nasyceniu minerałami. Na litr wydobytej w Piastowie wody spodziewamy się ok. 90 gram minerałów. Woda będzie gromadzona w tzw. dole zrzutowym wyłożonym grubą folią zgrzewaną – opowiadał dr inż. Bogdan Noga. Wykonana dokumentacja będzie stanowiła podstawę do podjęcia dalszych prac zmierzających do wybudowania i uruchomienia ciepłowni geotermalnej w Piastowie.


„Zielone miasto czystej energii”

Jak informuje burmistrz, Piastów od kilku lat realizuje działania zmierzające do poprawy stanu środowiska i transformacji energetycznej. Od 2017 roku, w ramach programu „Stop smog”, z miejskiego budżetu dofinansowywana jest wymiana źródeł ciepła, z której korzystają właściciele nieruchomości. Dzięki temu udało się zlikwidować ponad trzysta niskoemisyjnych źródeł ciepła, co poprawiło jakość powietrza w Piastowie. Trwa rozbudowa sieci miejskiego monitoringu stanu powietrza (obejmuje ona dziś cztery stacjonarne punkty pomiarowe i jeden mobilny. miasto uzyskało duże dofinansowanie na przygotowanie projektów, m.in. planu adaptacji do zmian klimatu, planu zrównoważonej energii i klimatu, strategii rozwoju miejskiego klastra energetycznego oraz czterech dużych działań kompleksowych w zakresie budowy ciepłowni geotermalnej i rozbudowy sieci ciepłowniczej, wymiany oświetlenia miejskiego, dokończenia termomodernizacji obiektów publicznych i rozbudowy centrum zarzadzania energią.


Tekst i zdjęcia Agnieszka Gorzkowska

MS Nr 2/2023, 30 marca 2023