OŻARÓW MAZOWIECKI

Konkurs wokalny Muzyczny Smok 2023 za nami!

Pewien turecki święty powiedział, że „Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju. Uspokaja tumult i wzburzenie myśli, uśmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów”. Trudno się więc dziwić, że z roku na rok inicjatywa niosąca za sobą możliwość wyśpiewania swoich emocji na scenie przyciąga coraz więcej mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Konkurs Muzyczny Smok, którego pomysłodawcą jest Centrum Kultury Izabelin, umożliwia mieszkańcom powiatu, w tym seniorom i osobom z niepełnosprawnościami na zaprezentowanie swoich talentów muzycznych na scenie, wzmacniając tym samym współpracę między Centrum Kultury Izabelin, Centrum Kultury w Łomiankach, Domem Kultury w Babicach Starych, Domem Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim ale też Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie, Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach w tym Szkołą Muzyczną I Stopnia z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Ośrodki te zawarły partnerską umowę, na mocy której co roku pieczę nad konkursem sprawuje inny Ośrodek Kultury. W roku 2023 zaszczyt ten przypadł Domowi Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim.

W ramach konkursu Dom Kultury „Uśmiech” zorganizował bezpłatne warsztaty wokalne pt. „I Ty możesz wystąpić na scenie”, poprowadzone przez znakomitą Magdalenę Iwołę. Warsztaty miały być wstępem i sprawdzeniem swoich sił przed przesłuchaniami do konkursu głównego prowadzonymi przez jury w składzie: Anna Jurksztowicz, Agnieszka Hekiert oraz Radek Chwieralski. Do konkursu zgłosiła się rekordowa ilość wokalistów z całego powiatu. Przesłuchania odbyły się w 4 kategoriach: Kategoria I (10–15 lat), Kategoria II (15–19 lat), Kategoria III (soliści 20+), oraz Kategoria IV (Zespoły wokalne).

Przesłuchania trwały do późnego piątkowego wieczora, a jury po długich obradach nagrody przyznało:

W Kategorii I: I miejsce zajęła Oliwia Smoczyńska, II – Julia de Jong, III miejsce ex equo przypadło Antoninie Biele oraz Amelii Dubaj.

W Kategorii II: I miejsce – Oleksandra Kolesnyk, II – Julia Krynicka, III – Hathi Nguyen. W Kategorii III: I miejsce – Karina Kowalczyk, II – Kamila Bykowska, III – Zofia Sońta.

W Kategorii zespołów I miejsce zajął Chór Aprobata, II – duet Amelii i Julii de Jong, a III miejsce ex equo przypadło zespołowi Wokaliza oraz Grupie Red Lipstic.

W ramach nagrody, laureaci konkursu spotkali się w sobotę, 25 listopada, na warsztatach wokalnych z charyzmatyczną Agnieszką Hekiert, która pomogła wokalistom profesjonalnie przygotować się do wielkiej Gali Konkursu Wokalnego Muzyczny Smok 26 listopada na Scenie Ołtarzew.

Na gali obecni byli i wygłosili przemówienia wicestarosta powiatu Pan Wojciech Białas oraz Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz, którzy objęli patronatem honorowym Konkurs Wokalny Muzyczny Smok 2023. Przemawiali także Wicedyrektor Domu Kultury Uśmiech – Pani Małgorzata Wdowiak oraz Pani Daria Kuźniecow-Dudko, będąca pomysłodawczynią inicjatywy, zaś obecni na sali przedstawiciele władzy oraz powiatowych instytucji kultury, wręczyli zwycięzcom piękne statuetki.

Po części oficjalnej, przyszedł czas na prawdziwą artystyczną ucztę. Koncert laureatów konkursu wzruszył chyba każdego obecnego na sali widza, a wisienką na torcie okazał się recital Anny Jurksztowicz z zespołem, który zakończył tegoroczną galę konkursową.

Wydarzenie nie odbyłoby się bez Sponsorów i Partnerów: PERI Polska, AGAWA, Cukiernia Jancewicz, Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”.
Patronat medialny: Kulturalni.pl, czasopismo Mocne Strony oraz Informator Ożarowski.

Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas, wspólne wzruszenia i wszystkie emocje, których razem doświadczyliśmy. Jednocześnie zapraszamy Państwa na Muzycznego Orła, który jest kontynuacją muzycznego projektu autorstwa Pani Darii Kuźniecow-Dudko. Koncert odbędzie się już w marcu, oczywiście w Domu Kultury „Uśmiech”.

Marta Kobierecka

Dom Kultury „Uśmiech”

MS 10/2023, grudzień 2023