EkologiaOŻARÓW MAZOWIECKI

Podjęliśmy nowe zadanie – Kanał Ożarowski w utrzymaniu Gminy

Gmina Ożarów Mazowiecki podpisała porozumienie z Wodami Polskimi w sprawie powierzenia utrzymania wód płynących Skarbu Państwa znajdujących się na jej terenie. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że przejęliśmy obowiązki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie utrzymania i porządku Kanału Ożarowskiego.

Stan i utrzymanie Kanału Ożarowskiego od lat jest ważnym lokalnym problem. W okresach intensywnych opadów zdarzały się trudne sytuacje – zatkane przepusty, zapełnione wodą koryto, zalane uprawy, podtopienia. Zmiany organizacyjne w strukturach nadzorczych oraz zmiany w przepisach na przestrzeni kilku ostatnich lat, też nie pomagały w poprawie sytuacji. Po blisko rocznych staraniach, podpisane zostało porozumienie z Wodami Polskimi w sprawie przejęcia przez Gminę utrzymania cieku Kanał Ożarowski. Rada Miejska zatwierdziła w naszym budżecie środki finansowe na ten cel.

Sprawa ta nie była łatwa i wymagała porozumienia i wielu uzgodnień z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Ale wreszcie udało się.

Porozumienie zostało zawarte na rok, dotyczy konkretnych prac, takich jak: konserwacja koryta i skarp rzeki Kanał Ożarowski, bieżącego utrzymania porządku i czystości w korycie i obustronnych pasach eksploatacyjnych wraz z utylizacją zebranych zanieczyszczeń, koszenia roślin i brzegów, usuwania traw i roślinności zielnej, usuwania drzew i krzewów porastających dno i brzegi, usuwania przeszkód naturalnych i powstających zatorów.

Zadania inwestycyjne i remontowe nadal pozostają po stronie Wód Polskich. Podmioty, które mają zobowiązania utrzymaniowe na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych – jeżeli takie zostały wydane – nadal muszą realizować swoje dotychczasowe obowiązki.

Aktualnie prowadzimy prace związane z oczyszczaniem i staramy się zapobiec sytuacjom, jakie pamiętamy z poprzedniego roku. Zbieramy dane dotyczące stanu Kanału, jego możliwości po generalnym porządku oraz szacujemy zakres niezbędnych działań w przyszłości.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

MS 07/2021, 13 maja 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *