MICHAŁOWICE

Klimatyczna i ponadczasowa szkoła w Regułach

W sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice 30 października br. miało miejsce ogólnodostępne spotkanie z przedstawicielami firmy architektonicznej, przygotowującej projekt dla szkoły podstawowej w Regułach. Nowy obiekt będzie umiejscowiony między przedłużeniem ul. Topolowej (wkrótce budowanym) i ulicą Kuchy, w pobliżu przedszkola i mającego zostać oddanym do użytku w sierpniu 2024 r. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

Pierwsza propozycja, prezentowana na wiosnę, spotkała się z wieloma zastrzeżeniami ze strony rodziców i nauczycieli, ponieważ zaproponowany wówczas projekt zapowiadał znacznie bardziej zwarty, energooszczędny, tańszy w utrzymaniu, ale mniej przyjazny budynek. Nie wykorzystano w nim nowoczesnych trendów i materiałów. Było też wiele uwag szczegółowych.

Diametralna zmiana koncepcji

Wszystkie uwagi zostały wzięte pod uwagę i architekci zaproponowali właściwie zupełnie nową koncepcję. Przede wszystkim został położony nacisk na nowoczesne rozwiązania komunikacyjne. Obiekt będzie energooszczędny z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.

Powstaną 3 niezależne bloki:

■ dla klas 1–3,

■ dla klas 4–8 i

■ blok sportowy,

rozmieszczone wokół centralnego holu – atrium z tarasem.

Użyte materiały to przede wszystkim elewacja z okładzin ceramicznych w kolorystyce turkusowo-morskiej, drewniana stolarka i nowoczesne, dające naturalne światło, duże, przeszklone powierzchnie. Do wszystkich bloków są wejścia z holu głównego. Dla dzieci z klas 1–3 przewidziane jest zadaszone wejście od strony parkingu. Będzie też zadaszone miejsce parkingowe, wstępnie na 50 rowerów.

W bloku dla klas 4–8 zaplanowane są sale tematyczne: matematyczna, polonistyczna, historyczna, geograficzna, informatyczna, logiczno-przyrodnicza, fizyczna i chemiczna, muzyczna, 2 sale dla małych grup językowych. W sali sportowej będzie duże boisko do piłki nożnej i małe boisko wielofunkcyjne oraz trybuna na 300 miejsc.

Blok sportowy umieszczony jest bezpośrednio od ulicy – również z osobnym wejściem.

Powstanie kompleks boisk z niezależnym budynkiem magazynowym i miniszatnią z założeniem udostępniania dla wszystkich również poza godzinami lekcyjnymi.

Szkoła pomieści 400 dzieci w 16 oddziałach.

Jasno, przestronnie, bezpiecznie

Jak mówił przedstawiciel architektów: – Chcemy stworzyć szkołę klimatyczną, nie anonimowe, zimne pomieszczenia. Zależało nam na efekcie ponadczasowości, elegancji, spokoju. Wszystkie klasy są na pierwszym piętrze. Szerokości korytarzy są ponadnormatywne. Jest jedna winda komunikacyjna w holu centralnym, dostosowana również dla wózków inwalidzkich, zaprojektowana bezpośrednio przy szatni. W każdym bloku są zaplanowane miejsca rekreacyjne z siedziskami, gdzie będzie można funkcjonować w czasie przerw. Wszystkie wysokości barierek są ze względów bezpieczeństwa ponadstandardowe. Na klatkach schodowych – 120 cm, na głównym holu i na dachu – 150 cm wysokości. Z biblioteki jest otwarty widok na hol główny. Staraliśmy się, żeby klasy były maksymalnie doświetlone.

A po nauce – obiadek

– Będzie oczywiście stołówka z pełnym wyposażeniem kuchennym, z niezależnym dojazdem i wejściem. Jednorazowo w jadalni jest 108 miejsc. Zakładamy, że będzie wydawanych ok. 300 posiłków, a więc pewnie trzeba będzie obsłużyć dzieci w trzech turach.

Oczekiwania mieszkańców to priorytet

Po prezentacji z sali padło wiele szczegółowych pytań i zastrzeżeń np. dotyczących powierzchni szyb i kwestii ich mycia, zbyt małej liczby miejsc dla rowerów czy potrzeby zakładania ogrodu na dachu.

Obecna na spotkaniu Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka zapowiedziała możliwość zgłaszania przez 2 tygodnie uwag do projektu osobiście i elektronicznie do sekretariatu urzędu gminy, ponieważ jest jeszcze możliwość wprowadzania korekt i zmian.

Pani Wójt zapytana przeze mnie o koszt i harmonogram prac powiedziała: – Aktualnie jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej. W oparciu o dzisiaj przedstawioną koncepcję będą tworzone projekty architektoniczne. Dzisiejsze i ewentualnie zgłaszane jeszcze spostrzeżenia weźmiemy pod uwagę. Chcemy zamknąć sprawy projektowe i pozwolenie na budowę w 2024 roku i przystąpić do realizacji pewnie w II połowie roku. Kiedy zobaczymy kosztorys, będziemy podejmować decyzje o szczegółowym harmonogramie prac”.

Jacek Sulewski

MS 09/2023, 23 listopada 2023

Wizualizacje ARCHIMEDIA