MICHAŁOWICE

Gmina Michałowice powiększa tereny zielone – rewitalizacja nowo pozyskanej części parku w Regułach

Gmina Michałowice z każdym rokiem staje się coraz bardziej zielona. W latach 2019–2023 na jej terenie zostało posadzonych ponad 50 000 krzewów oraz 1915 drzew (w 2024 roku w planach jest posadzenie kolejnych 500). Ponadto gmina stale zagospodarowuje i urządza nowe miejsca do rekreacji i odpoczynku, jednocześnie pielęgnując te, które już ma.

Przykładem takich działań jest park w Regułach, który w 2019 r. przeszedł pierwszy etap rewitalizacji – wykonano palisadę wokół stawu, posadzono nowe drzewa, krzewy i roślinność niską.

Natomiast w grudniu 2021 r. gmina Michałowice pozyskała nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nieruchomość o powierzchni 0,96 ha pod powiększenie parku w Regułach. Z kolei w 2023 r. przyznano gminie dofinansowanie w wysokości 1 988 000,00 zł, w ramach Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację tej inwestycji. Kwota ta pokryje 90% kosztów.

Nowa część parku

Gmina rozmawiała z mieszkańcami o koncepcji zagospodarowania parku. Podczas pierwszego spotkania zostały przedstawione dwie koncepcje: pierwsza zakładała powstanie parku i ogrodu społecznego, m.in. z pawilonem botanicznym z funkcją edukacyjną i boiskiem do siatkówki oraz placem zabaw dla dzieci starszych, natomiast druga, o charakterze sportowo-rekreacyjnym, m.in. z kortami tenisowymi, boiskami do siatkówki, koszykówki, gry w bule oraz placem zabaw dla dzieci starszych.

Mieszkańcy opowiedzieli się za rozwiązaniami, które przyniosą w to miejsce nową zieleń, drzewa i krzewy, które staną się siedliskiem dla ptaków. Uznanie zdobył pomysł budowy scenki koncertowej oraz instalacja ławek, oświetlenia i monitoringu, urządzenie miejsca na ognisko (a w zasadzie przeniesienia ogniska z zabytkowej części parku), wybudowanie tężni zamiast ogródka społecznego.

Podczas drugiego spotkania, które odbyło się w marcu br., w oparciu o przedstawione uwagi, mieszkańcom została zaprezentowana nowa wizja tego miejsca.

Projekt zakłada stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej ze scenką plenerową, z poszanowaniem istniejącej fauny i flory. Mała architektura w nowej części będzie dostosowana do istniejących ławek i lamp w zabytkowej części parku. Zaplanowano m.in. urządzenia hamaków, siedzisk drewnianych, miejsc na palenisko, konstrukcji imitujących dawne szklarnie, postawienie tężni solankowej i lunety do obserwacji nieba.

Nowa część parku ma powstać do końca grudnia 2025 r.

UG Michałowice

MS 4/2024, 25 kwietnia 2024