POWIAT PRUSZKOWSKISOLIDARNI Z UKRAINĄ

Jesteśmy dumni z postawy mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego w obliczu wojny na Ukrainie

24 lutego 2023 roku mija rok od dnia bestialskiego ataku Rosji na Ukrainę. Obywatele Ukrainy codziennie heroicznie bronią swojego kraju, a Polacy, w tym także mieszkańcy i władze powiatu pruszkowskiego, niosą pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Dokładnie rok temu, 24 lutego 2022 roku, w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbyło się pierwsze spotkanie sztabu kryzysowego powiatu pruszkowskiego, na którym omówiono procedury bezpieczeństwa i ścieżki reagowania w przypadku poszczególnych scenariuszy zdarzeń. Z inicjatywy Agnieszki Kuźmińskiej, Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nawiązano kontakt z ukraińskim miastem Hostomel. W czasie rozmów, 25 lutego, Jurij Prilipko, burmistrz Hostomela – Miasta Bohatera, poprosił o przyjęcie i opiekę dla 100 dzieci. Niestety, z powodu nasilenia działań wojennych w tamtym rejonie oraz śmierci burmistrza, organizacja wyjazdu dzieci do Polski była możliwa dopiero w lipcu. 28 lutego powołane zostało Powiatowe Centrum Pomocy Ukrainie.

Różne formy skutecznej pomocy

Jedną z możliwości na niesienie realnej pomocy stały się zbiórki rzeczowe. Zostały one zorganizowane w wielu miejscach na terenie powiatu pruszkowskiego i dzięki wielkiej ofiarności mieszkańców transporty pomocy humanitarnej były sukcesywnie dostarczane do potrzebujących w Ukrainie. Trafiły m.in. do Hostomela, Iwanofrankowska, Zdołbunowa oraz Jaworowa nieopodal Lwowa. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego, zorganizował 584 miejsca noclegowe wraz z wyżywieniem w 10 hotelach zlokalizowanych na terenie powiatu pruszkowskiego. Aktywnie uczestniczył w pierwszych dniach funkcjonowania Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak w Nadarzynie.

Z inicjatywy Zarządu Powiatu przeznaczono kwotę 50 000 zł z budżetu powiatu na zakup najpotrzebniejszych artykułów i pokryto koszty ich transportu do Hostomela. Dziękujemy wszystkim Radnym Powiatu Pruszkowskiego, którzy poparli inicjatywę Zarządu i jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały. Kolejne wsparcie finansowe z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy zostało udzielone powiatowi przemyskiemu w formie dotacji celowej ze środków budżetu, w wysokości 50 000 zł.

Wsparcie adaptacyjne dla dorosych

Bardzo ważne w powiatowych działaniach pomocowych było i jest skuteczne oraz rzetelne informowanie obywateli Ukrainy o wszelkich możliwościach pomocy, z których mogą skorzystać w Polsce. W tym celu uruchomiono zakładkę na stronie internetowej powiatu pruszkowskiego, w której zamieszczane są materiały i publikacje w języku ukraińskim. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, a Powiatowy Urząd Pracy zapewnia wsparcie obywatelom Ukrainy przy rejestracji w urzędzie, oraz pośrednictwie pracy i poradnictwie zawodowym.

Edukacja i opieka psychologiczna dla młodzieży

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zapewnienia edukacji, z naciskiem na naukę języka polskiego, dla młodzieży zza wschodniej granicy utworzono oddziały przygotowawcze w ZS im. F. Nansena w Piastowie, LO im. T. Zana i LO im. T. Kościuszki, oraz ZSOiS w Pruszkowie. Dzieci z Ukrainy zaproszono również do udziału w stacjonarnych zajęciach w MOS i MDK w Pruszkowie. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie oraz Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie młodzież otrzymała specjalistyczną pomoc i niezbędne wsparcie w tym trudnym, kryzysowym dla nich czasie.

Wakacje dla dzieci z Hostomela

Dzięki nieocenionemu zaangażowaniu i staraniom wielu osób i instytucji, w lipcu na zaproszenie powiatu pruszkowskiego, gościliśmy 45 osobową grupę młodzieży wraz z opiekunami, z ukraińskiego Hostomela. Dzieci mogły beztrosko, aktywnie i poznawczo spędzić wakacyjny czas w naszym powiecie. Zwiedzały m.in. Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie, Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”, Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, pływały w basenach w Strzeniówce i w Raszynie, spotkały się z Orkiestrą OSP Nadarzyn, spacerowały po parku w Młochowie, spędziły dzień w wodnym świecie Parku Suntago i brały udział w warsztatach wspierających.

Pomoc humanitarna od partnerskiego powiatu i Czerwonego Krzyża z Niemiec

W październiku dzięki współpracy Zarządu Powiatu z niemieckim Powiatem Esslingen dostarczono do Pruszkowa kolejną humanitarną pomoc z przeznaczeniem dla ukraińskiego Hostomela. Powiat Esslingen z pomocą Niemieckiego Czerwonego Krzyża oddział Esslingen przekazał karetkę pogotowia oraz m.in. materiały pierwszej pomocy oraz artykuły higieniczne i środki czystości.

Święta

2022 rok zakończyło spotkanie świąteczne zorganizowane dla rodzin ukraińskich, które znajdują się pod opieką powiatu pruszkowskiego. Dzięki zbiórce przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym udało się zakupić wymarzone, świąteczne prezenty.

– Przez mijający właśnie od ataku Rosji na Ukrainę rok, społeczność powiatu pruszkowskiego wraz z samorządowcami codziennie zdaje egzamin z niesienia bezinteresownego wsparcia uchodźcom z Ukrainy. Za to serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nie pozostają obojętni i niosą z wielkim zaangażowaniem pomoc walczącej Ukrainie – podsumowuje Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski.

Zdjęcie główne: Lipiec 2022. Powiat pruszkowski gości dzieci z ukraińskiego Hostomela

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

MS 1/2023, 23 lutego 2023