MICHAŁOWICE

Inwestycje drogowe w gminie Michałowice – na ostatniej prostej

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nadchodzi koniec prac budowlanych dużych inwestycji drogowych w gminie Michałowice.

Na ukończeniu jest rozbudowa ulicy Parkowej, której prace prowadzone były na obszarze trzech miejscowości: Opaczy Małej, sołectwa Michałowice oraz Osiedla Michałowice.

Modernizacja objęła m.in.: budowę ok. 620 m jezdni dwukierunkowej o szerokości 5,5 m, budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i budowę oraz przebudowę odwodnienia drogi, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych, gazowych i teletechnicznych.

Prace budowlane są już na ostatniej prostej – pozostały tylko prace wykończeniowe. Tak więc jest pewność, że zgodnie z pierwotnymi założeniami, mieszkańcy będą mogli z niej korzystać już w grudniu br.

Inwestycja o wartości 3 869 580,00 zł została dofinansowana z pozyskanych funduszy zewnętrznych.

Remontem objęta jest także ulica Kolejowa w Komorowie. Wartość inwestycji wyniesie 2 971 255,55 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na ten projekt w wysokości ok. 1 700 000,00 zł. Pozostała kwota będzie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Już w grudniu br. mieszkańcy będą mogli się cieszyć zatokami postojowymi (do parkowania równoległego oraz prostopadłego) z 34 miejscami parkingowymi (w tym 2 dla osób z niepełnosprawnością), nową, przebudowaną jezdnią, zjazdami, chodnikami wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym kablową siecią elektryczną zasilającą stację ładowania samochodów elektrycznych oraz stację ładowania rowerów elektrycznych).

Inwestycja jest w trakcie realizacji – pozostały do wykonania roboty elektryczne, nawierzchnia drogi, nasadzenia i oznakowanie.

UG Michałowice

MS 20/2022, 24 listopada 2022

Na zdjęciu: ulica Parkowa