STARE BABICE

Gminna Rada Seniorów na III Forum Seniorów w Pruszkowie

17 października przedstawiciele Rad Seniorów, zaproszeni do Pruszkowa, wymienili się doświadczeniami oraz prezentowali swoje działania na rzecz osób starszych w swoich lokalnych środowiskach.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się „dobre praktyki” wypracowane w Gminie Stare Babice, które zaprezentowała Sekretarz Starobabickiej Rady Seniorów Anna Czajkowska. Są to m.in. projekty: „Seniorzy – Seniorom”, turnusy rehabilitacyjno-rekreacyjne w miejscowościach wypoczynkowych, plan pracy aktywnego seniora oraz najnowszy – „Tworzenie grafik komputerowych i animacji w duetach międzypokoleniowych”. Projekt ten zrealizowany we współpracy senior i junior został przygotowany w ramach programu „Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Po wystawie prac graficznych, które stworzyli uczestnicy, oprowadzał pan Karol Gałecki – współtwórca i koordynator tegoż projektu.

Dziękujemy Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie za możliwość zaprezentowania wystawy mieszkańcom, a Domowi Kultury Stare Babice za prace organizacyjne oraz techniczne.

MS 08/2023, 26 października 2023

Fot. A. Malczyk

Źródło: https://stare-babice.pl/gminna-rada-seniorow-na-iii-forum-seniorow-w-pruszkowie/