STARE BABICE

Gmina Stare Babice nagrodzona za najbardziej nowatorskie i wizjonerskie działania edukacyjne i rozwiązania programowe

Zaangażowanie pracowników oświaty, Urzędu oraz gminnych jednostkek organizacyjnych źródłem sukcesu

W tym roku na Uroczystej Gali Finałowej XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”, która w tym roku odbyła się w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, obecni byli – nie bez przyczyny – reprezentanci gminy Stare Babice. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele samorządów z całej Polski.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej cenionych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do takich inicjatyw, jak konkurs „Teraz Polska” czy Polska Nagroda Jakości. Przyznanie certyfikatu to dla nagrodzonego samorządu powód do dumy i satysfakcji, ale to również promocja gminy, powiatu lub województwa.

Medal dla wójta

13 kwietnia 2023 roku Wójt Sławomir Sumka odebrał Certyfikat oraz Medal Edukacyjny „Samorządowy Lider Przyszłości” przyznany za najbardziej nowatorskie i wizjonerskie rozwiązania programowe i edukacyjne. Odznaczenie to jest potwierdzeniem, że realizowana w Gminie Stare Babice polityka edukacyjna należy do grona najbardziej innowacyjnych, efektownych i skutecznych.

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi.

Szkoła z certyfikatem

Szkoła Podstawowa im. prof. Jadwigi Kobendzy w Koczargach Starych odznaczona została Certyfikatem Edukacyjnej Doskonałości i tym samym znalazła się w gronie placówek wyróżniających się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znaczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Gminę Stare Babice reprezentował Wójt Sławomir Sumka, Kierownik Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek Pani Magdalena Lech oraz przedstawicielki dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Prof. Jadwigi Kobendzy w Koczargach Starych, Pani dyrektor Anna Baran i Pani wicedyrektor Zuzanna Jaworek.

Gratulacje Laureatom złożyli: prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, Grażyna Kaczmarczyk, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Przemysław Ruta, dyrektor Agencji Kreatywnej PRC.

Gratulujemy Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego, Panu Pawłowi Kanclerzowi, który również został odznaczony Medalem Edukacyjnym „Samorządowy Lider Przyszłości”.

Dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań wspólnie przyczyniamy się do wzrostu dostępu do nowoczesnej edukacji. Rozwijanie tego obszaru to nie tylko inwestycja w przyszłość, ale również klucz do społeczno-gospodarczego doskonalenia naszych samorządów.

Odznaczenie dla Gminy Stare Babice to  ogromne wyróżnienie, na które należy spojrzeć z dumą. Jednakże, warto pamiętać, że jest to efekt pracy całego zespołu oświatowego, pracowników Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Doświadczenie i zaangażowanie każdego z nich, doprowadziło do osiągnięcia tego wyróżnienia i możliwości tworzenia innowacyjnych projektów.

Na podstawie informacji gminy Stare Babice Źródło: https://stare-babice.pl

MS 3/2023, 27 kwietnia 2023