URSUS

Dom Kultury „Portiernia” – jedyny nagrodzony z Warszawy podczas Gali Europejskich Dni Dziedzictwa

7 grudnia upłynął delegacji DK „Portiernia” na uroczystej Gali w Teatrze Kamienica. Zaproszeni goście z instytucji ze wszystkich województw świętowali podwójny jubileusz: 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz 30. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa. Pracownicy DK „Portiernia” i działającej tam Izby Tożsamości Ursusa otrzymali trofeum: szklaną plakietę z podziękowaniami i drobne upominki.

Tegoroczna, 30. edycja EDD, odbyła się pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”, nawiązując do podpisanej przez nasz kraj w ubiegłym roku Konwencji Ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa (FARO). Dom Kultury „Portiernia” i Izba Tożsamości Ursusa po raz pierwszy włączyły się w tym roku do EDD organizując 2 bezpłatne spacery edukacyjne po zabytkach Dzielnicy Ursus oraz muralach historycznych. Każde Europejskie Dni Dziedzictwa umożliwiają poznanie zabytków w swojej okolicy nawet na co dzień niedostępnych. Promują różnorodność regionów i propagują dialog międzykulturowy.

Delegacja (Kierownik DK „Portiernia” Bożena Kuśmierek, Agnieszka Gorzkowska z Izby Tożsamości Ursusa oraz Agnieszka Bińczycka) otrzymała na scenie z rąk dr hab. Katarzyny Zalasińskiej – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa – szklaną pamiątkową plakietę i gratulacje jako wyróżniający się organizatorzy EDD w województwie mazowieckim. Pracownicy z „Portierni” przyjęli wyrazy podziękowania za pracę, wkład i zaangażowanie, które zaowocowało jedną z najwyższych krajowych frekwencji podczas obchodów EDD na naszym kontynencie. W latach 2021–2022 w woj. mazowieckim odbyło się łącznie 185 wydarzeń, w których uczestniczyło 37 164 osób. Warto podkreślić, że Dom Kultury „Portiernia” był jedynym ośrodkiem kultury z Warszawy wśród wyróżnionych wszystkich organizatorów województwa mazowieckiego. Placówka została wymieniona obok takich instytucji, jak m.in. Muzeum Niepodległości w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
W czasie gali został odczytany list nieobecnego na wydarzeniu Jarosława Sellina – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków. Rok pandemii uniemożliwił organizację gali EDD z udziałem organizatorów, którzy szczególnie odznaczyli się podczas tworzenia oferty wydarzeń w 2021 roku pod hasłem „Smaki dziedzictwa”. Tegoroczna gala stała się więc okazją, aby spotkać się również z organizatorami sprzed roku, wymienić doświadczenia i omówić pomysły na przyszłość.

Agnieszka Gorzkowska
Fot. DK Portiernia

MS 21-22, 15 grudnia 2022

OD REDAKCJI: Pomysłodawczynią bezpłatnych spacerów edukacyjnych po zabytkach Dzielnicy Ursus oraz muralach historycznych była prowadząca „Izbę Tożsamości Ursusa” Agnieszka Gorzkowska, osoba niezwykle zaangażowana m.in. w ocalanie pamięci po byłych zakładach przemysłu ciągnikowego ZM URSUS oraz w zachowanie dziedzictwa i tożsamości dzielnicy. Duży wkład w organizację i prowadzenie spacerów edukacyjnych miała Agnieszka Bińczycka będąca dla pomysłodawczyni ogromnym wsparciem.