BŁONIE

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła

Przypominamy do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Ustawą z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Spowodowało to powstanie nowych obowiązków po stronie właścicieli lub zarządców budynków lub lokali. Mają oni obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Obowiązek składania deklaracji wprowadzony jest od 1 lipca 2021 roku i jego termin upływa z dn. 30 czerwca 2022 r.

Złóż deklarację, nie daj się zaskoczyć.

Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można wydrukować ze strony https://www.bip.blonie.pl/?c=mdPoradnik-cmPokazTresc-93-139 (BIP – poradnik interesanta) lub wypełnić na stronie internetowej pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl

 WRKŚNiG UM w Błoniu

MS 10/2022, 23 czerwca 2022