Dla mieszkańcówNASZE STRONY

Czas na twój pomysł!

Od początku grudnia można zgłaszać projekty w dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego, które będą realizowane w 2023 roku. W ten sposób mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część funduszy miasta. 1 grudnia ruszyła kolejna tura składania wniosków.


Jak złożyć wniosek

Pomysły mogą dotyczyć zmian na poziomie dzielnicowym lub ogólnomiejskim. Zgłoszenia wniosków przyjmowane są na dwa sposoby. Metodą elektroniczną przez stronę www.bo.um.warszawa.pl lub tradycyjnie, w formie papierowej. Formularz papierowy dostępny jest w Wydziale Obsługi Mieszkańców, okienko „Informacja” i tam też składa się wypełnione wnioski. Można również wydrukować go ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl. Do wniosku należy dołączyć 20 podpisów mieszkańców dzielnicy – w przypadku projektu dzielnicowego i 40 podpisów mieszkańców Warszawy – w przypadku projektu ogólnomiejskiego.

Pomysły na budżet obywatelski są różnorodne, ale powinny mieścić się w katalogu zadań gminy. Mogą zatem dotyczyć infrastruktury, ochrony środowiska, kultury, sportu, oświaty, bezpieczeństwa, spraw społecznych.

Ile wydamy pieniędzy

Łączna kwota na budżet obywatelski na rok 2023 to 101 130 815 zł. Wysokość kwoty regulują zapisy ustawy o samorządzie gminnym. Zapis przeznacza na budżet obywatelski minimum 0,5% wydatków gminy. Dla Ursusa kwota wyniesie 2 427 140 zł, w tym wartość maksymalna dla jednego projektu to 485 428 zł.

Ważne terminy

Wnioski zgłaszamy do 25 stycznia 2022 roku. Następnie do 4 maja potrwa ich ocena merytoryczna. Jeśli konieczne są zmiany, urzędnicy kontaktują się z projektodawcą i wspólnie ustalają ostateczny kształt projektu. Od negatywnej oceny zawsze można się odwołać, jednak zdecydowana większość pomysłów jest oceniana pozytywnie. Od 15 do 30 czerwca 2022 roku trwać będzie głosowanie. 13 lipca 2022 roku dowiemy się, które projekty uzyskały najwięcej głosów, co jest jednoznaczne z ich realizacją przez urząd w 2023 roku.

Zmiany dzięki budżetowi

Na przestrzeni lat w Ursusie powstało wiele potrzebnych realizacji: tężnia solankowa, zadaszenie trybuny na stadionie OSiR, skatepark, boiska sportowe, zakupy dla bibliotek i domów kultury, nasadzenia zieleni, bezpłatne szkolenia i warsztaty. To tylko niektóre przykłady projektów zrealizowanych z budżetu obywatelskiego. Warto zgłaszać pomysły i głosować. W ten sposób mamy rzeczywisty wpływ na miejsce, gdzie mieszkamy.

Dyżury konsultacyjne

Potrzebujesz pomocy przy napisaniu wniosku? Zgłoś się na dyżur konsultacyjny. Pracownicy i dzielnicowy koordynator budżetu obywatelskiego odpowiedzą na wszystkie pytania.

Niżej przedstawiamy szczegółowy terminarz dużurów konsultacyjnych.


Dyżury konsultacyjne pomoc w przygotowaniu projektów do budżetu obywatelskiego

Dyżur konsultacyjny: 5 stycznia 2022 r. (środa), godz. 18.00–20.00,

Urząd Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 nr 1, sala 100, I piętro.


Dyżury telefoniczno-mailowe

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego: Piotr Pełka
poniedziałki: 16.00 – 17.00
tel. 22 443 61 13
ppelka@um.warszawa.pl


GRUDZIEŃ 2021

Wydział Infrastruktury

Projekty drogowe – wtorki 10:00-11:00

Dorota Dolina
ddolina@um.warszawa.pl
tel. 22 443 61 95

– projekty dotyczące dróg i chodników.


Projekty kubaturowe

– wtorki 10.00-11.00

Michał Salak
msalak@um.warszawa.pl
tel. 22 443 61 52

– projekty dotyczące budynków, placów zabaw, boisk.


Wydział Ochrony Środowiska

wtorki 10:00-11:00

Magdalena Czapska-Szymul
mczapska@um.warszawa.pl
tel. 22 443 61 56

– projekty dotyczące zieleni, parków, skwerów.


Wydział Oświaty i Wychowania

poniedziałki 10.00-11.00

Anna Wudarczyk
awudarczyk@um.warszawa.pl
tel. 443 61 49

– projekty dotyczące oświaty, warsztaty, szkolenia, zajęcia.


Wydział Sportu i Rekreacji

wtorki 10.00-11.00

Grzegorz Wyszomierski
gwyszomierski@um.warszawa.pl
tel. 22 443 61 73

– projekty dotyczące sportu, treningi, zawody.


Wydział Kultury

poniedziałki 10.00 – 11.00

Katarzyna Świtalska
kswitalska@um.warszawa.pl
tel. 22 443 61 43

Elżbieta Kowalewska
e.kowalewska@um.warszawa.pl
tel. 22 443 60 64

– projekty dotyczące wydarzeń kulturalnych


STYCZEŃ 2022

Koordynator ds. budżetu
obywatelskiego: Piotr Pełka

poniedziałki: 16.00 – 18.00

  • tel. 22 443 61 13
  • ppelka@um.warszawa.pl

Wydział Infrastruktury

Projekty drogowe – wtorki 10:00-12:00

Dorota Dolina
ddolina@um.warszawa.pl
tel. 22 443 61 95

– projekty dotyczące dróg i chodników.


Projekty kubaturowe

– wtorki 10.00-12.00

Michał Salak
msalak@um.warszawa.pl
tel. 22 443 61 52

– projekty dotyczące budynków, placów zabaw, boisk.


Wydział Ochrony Środowiska

wtorki 10:00-12:00

Magdalena Czapska-Szymul
mczapska@um.warszawa.pl
tel. 22 443 61 56

– projekty dotyczące zieleni, parków, skwerów.


Wydział Oświaty i Wychowania

poniedziałki 10.00-12.00

Anna Wudarczyk
awudarczyk@um.warszawa.pl
tel. 443 61 49

– projekty dotyczące oświaty, warsztaty, szkolenia, zajęcia.


Wydział Sportu i Rekreacji

wtorki 10.00-12.00

Grzegorz Wyszomierski
gwyszomierski@um.warszawa.pl
tel. 22 443 61 73

– projekty dotyczące sportu, treningi, zawody.


Wydział Kultury

poniedziałki 10.00 – 12.00

Katarzyna Świtalska
kswitalska@um.warszawa.pl
tel. 22 443 61 43

Elżbieta Kowalewska
e.kowalewska@um.warszawa.pl
tel. 22 443 60 64

– projekty dotyczące wydarzeń kulturalnych