POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego liderem cyfryzacji na Mazowszu

Z przyjemnością informujemy, że Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zajęło I miejsce i uzyskało tytuł Samorządowego Lidera Cyfryzacji w V edycji konkursu dla jednostek samorządowych z obszaru województwa mazowieckiego prowadzonym przez Marszałka Województwa – Adama Struzika.

Ten zaszczytny tytuł został przyznany za zgłoszone wdrożenie „Serwis internetowy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego”. Celem konkursu było wyróżnienie instytucji, które mogą pochwalić się wybitnymi projektami i osiągnięciami w dziedzinie usług teleinformatycznych realizowanych na Mazowszu, w tym:

  • wyłonienie Samorządowego lidera cyfryzacji – instytucji, która – według Komisji Konkursowej – ma największe zasługi w rozwijaniu cyfryzacji w obszarze województwa mazowieckiego;
  • ukazanie działań z zakresu cyfryzacji, które przyczyniły się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców, np. poprzez automatyzację wybranych czynności, usprawnienie administracji, zapewnienie zwiększonego dostępu do usług, itp.;
  • zaprezentowanie innowacyjnych i autorskich pomysłów, unikalnych dla danej instytucji, lub nowatorskiego wykorzystania już dostępnych technologii.

Serwis internetowy Służby Geodezyjnej naszego Powiatu jest na bieżąco aktualizowany. Zawiera naj­istotniejsze bieżące informacje dotyczące działań realizowanych w komórkach geodezyjnych, umożliwia zapoznanie się i pobranie instrukcji i formularzy, przekierowanie do przestrzennych danych otwartych. Jednak największą wartością serwisu są tematyczne Portale, przeznaczone dla różnych kręgów interesariuszy: obywateli, inwestorów, przedsiębiorców, geodetów, projektantów, rzeczoznawców majątkowych, przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami mediów, jak również urzędników z innych urzędów.

Dla części usług wdrożono pomysł o nazwie „Cyborg urzędnika”, polegający na zastąpieniu żywej osoby (urzędnika) programem komputerowym, który wykonuje pracę generowania, przygotowania i wysłania zamówionych dokumentów i materiałów geodezyjnych w sposób automatyczny, a więc pracownik urzędu już nie musi samodzielnie wykonywać tych czynności.

Powyższe rozwiązania były możliwe do zastosowania dzięki trwającej od wielu lat pracy komórek pracowników realizujących zadania ze sfery geodezji i kartografii w naszym Starostwie nad cyfryzacją materiałów i danych geodezyjnych, a także poszukiwaniem przez nich przestrzeni do wdrażania pomysłów, z jednej strony – upraszczających pracę, ale co najważniejsze – zapewniających interesariuszom dostęp do aktualnych danych i sprawną realizację ich potrzeb przez 24 godziny na dobę.

PWZ


MS 21-22/2021, 16 grudnia 2021