PIASTÓW

Chwała Bohaterom! – Święto Szkoły Podstawowej nr 3 w Piastowie

W czwartek, 5 października, jak co roku, obchodzono Święto Szkoły Podstawowej nr 3 w Piastowie, noszącej imię Bohaterów Powstania Warszawskiego.

W intencji Społeczności Szkoły

Uroczyste obchody rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała Archanioła przy ul. Orzeszkowej. Mszę św. w intencji Społeczności Szkoły odprawił ks. Dariusz Partyka – proboszcz tutejszej parafii. Asystę (ministranci) i oprawę (czytania i psalmy) zapewnili uczniowie. Obok ołtarza stanął poczet sztandarowy, w ławkach miejsca zajęli uczniowie wraz z nauczycielami i dyrekcją szkoły. Był obecny burmistrz miasta Piastowa – Grzegorz Szuplewski, samorządowcy, strażacy. W homilii proboszcz nawiązał do powstania warszawskiego, którego bohaterowie są patronami piastowskiej „Trójki” – przywołał wspomnienia jednego z uczestników tego patriotycznego zrywu: wycie syren, strzały, ryk samolotów, bombardowania, spalone domy, noce w płomieniach, głód, potem ucieczka, las, obóz, rozstrzeliwania, tułaczka. Pomoc, która miała przyjść – nie nadeszła, podobnie jak we wrześniu 1939 r., kiedy obrona Warszawy miała trwać kilka dni i czekano na pomoc aliantów. Przywołał także postać św. Faustyny Kowalskiej – tego dnia w kościele przypadało jej wspomnienie: – Św. Faustyna przypomniała światu o zaufaniu wobec Boga, o postawie miłosierdzia wobec bliźnich. To posłannictwo jest szczególnie aktualne w naszych czasach, kiedy zło zaczyna zagrażać istnieniu ludzkości przez to, że ludzie odchodzą od praw natury. Bez szkoły, wiedzy, nie ma dobrego, bogatego, kulturalnego państwa.

Apel Pamięci

Po zakończonej mszy uczestnicy udali się na teren szkoły, gdzie przy pomniku Bohaterów Powstania Warszawskiego odbyła się druga część uroczystości, którą poprowadził nauczyciel historii w tutejszej „Trójce” – Franciszek Malczewski. Na początek wprowadzono poczty sztandarowe – Związku Harcerstwa Polskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz szkół piastowskich. Odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. Dyrektor SP3 – Agnieszka Leja powitała przybyłych gości, wśród których byli: Maria Makowska – zastępca burmistrza miasta Piastowa, Agata Korczak – przewodnicząca Rady Miejskiej, ks. Dariusz Partyka, dyrektorzy piastowskich szkół i przedszkoli, były wieloletni dyrektor SP3 – Tomasz Osiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Wanda Przybylak, radni miasta Piastowa i społeczność SP nr 3 – nauczyciele, uczniowie, rodzice i inni zaproszeni na uroczystość.

„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”
Jan Paweł II

W swoim wystąpieniu dyrektor Agnieszka Leja nawiązała do patronów Szkoły: – Wspomnienie o Bohaterach Powstania Warszawskiego tkwi głęboko w naszej pamięci. Stojąc pod pomnikiem, wspominamy tych, którzy zginęli, a także tych, którzy przeżyli. Oddajemy hołd żołnierzom, cywilom, wspominamy poległych w walce i pomordowanych, ale również tych wspaniałych powstańców, którzy przeżyli. Nasza pamięć i wdzięczność trwa niezależnie od kartek w kalendarzu. Jesteśmy dumni, że patronami naszej szkoły są Bohaterowie Powstania Warszawskiego. Ci, którzy z bronią w ręku toczyli bój na barykadach, Ci, którzy walczyli z trudami codziennego życia w gruzach płonącej Warszawy. Dziękujemy Wam bohaterowie za walkę o naszą wolność, za wzór odwagi i miłości do Ojczyzny. Chwała bohaterom!

Zastępca burmistrza – Maria Makowska podkreśliła rolę innych bohaterów, którzy stali się nimi po upadku powstania warszawskiego: – My, Piastowianie, mamy prawo do szczególnej dumy, bo to nasi dziadkowie i rodzice udzielali pomocy, często schronienia, wypędzonym warszawiakom. Mam też osobiste wspomnienia – moja mama – wtedy 13-latka, ze swoją siostrą 11-latką wychodziły z domu z bańką wody, z kubkami i dawały pić wypędzonym. Czasami ktoś z nimi odchodził i w ten sposób uratował się. Pielęgnujmy w sobie tę dumę, a ja Wam życzę, żebyście tu, w szkole, i w życiu wykorzystywali każdy moment do tego, żeby okazywać sobie wzajemny szacunek, solidarność i wsparcie, żebyście pomagali sobie nawzajem, a na koniec każdego dnia, jak będziecie spoglądać w lustro, byście mogli powiedzieć – „dałem z siebie wszystko”. To bohaterstwo na każdy dzień. Macie pięknych patronów, czerpcie z nich, żyjcie dobrze i szczęśliwie.

Kolejnym punktem obchodów było odczytanie przez jednego z uczniów Apelu Pamięci. Delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i kwiaty, zapalono znicze. Wyprowadzeniem pocztów sztandarowych zakończono oficjalną część uroczystości.

Spotkanie z poezją Polski Walczącej

Goście zostali zaproszeni do sali gimnastycznej na część artystyczną. Uczniowie, pod okiem nauczyciela języka polskiego – Moniki Szuplewskiej, przygotowali spotkanie z poezją Polski Walczącej. Zebrani wysłuchali recytacji wierszy Antoniego Słonimskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Zdzisława Stroińskiego, Władysława Broniewskiego, Józefa Czechowicza, Jerzego Zagórskiego, Andrzeja Trzebińskiego, Wacława Bojarskiego, Jana Miernowskiego i Leopolda Staffa. Poezja była przeplatana fragmentami z Dziennika Tadeusza Dziera „Myśmy tu zawsze byli…”, a jedna z uczennic zaśpiewała utwór „Warszawo ma” Andrzeja Własta. Wszystko to odbyło się wśród scenografii przygotowanej przez uczniów wraz z nauczycielem wychowania fizycznego – Urszulą Zaorską.

Tradycja uroczystych obchodów Święta Szkoły Podstawowej nr 3 w Piastowie jest podtrzymywana. Patroni – Bohaterowie Powstania Warszawskiego żyją w naszej pamięci, a stojący na terenie szkoły pomnik Im poświęcony jest tego świadectwem.


Tekst i zdjęcia: Wojciech Grzesik

MS 08/2023, 26 października 2023