POWIAT PRUSZKOWSKI

Bezpieczniej na drogach i przejściach dla pieszych na terenie powiatu pruszkowskiego

Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski wraz z Zarządem Powiatu Pruszkowskiego dokonał odbioru pełnej sygnalizacji świetlnej wraz z doposażeniem sygnalizacji świetlnej w doświetlenie przejść dla pieszych – wykonanej w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych – na terenie 4 lokalizacji powiatu pruszkowskiego:

  • na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Długiej i ul. Mostowej w Pruszkowie;
  • na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Powstańców Warszawy i ul. Granicznej w Regułach;
  • na skrzyżowaniu dróg powiatowych Al. Krakowskiej i ul. Leszczynowej w Sękocinie Nowym;
  • na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Pruszkowskiej i ul. Godebskiego w Raszynie.

Doposażono także sygnalizację świetlną w doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Nad Utratą z ul. Stawową w Walendowie, doświetlono również przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Sportowej z ul. Żwirową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, a także parking P+R/
/postój TAXI przy ul. Dworcowej w Piastowie.

Całkowity koszt robót wyniósł 1 665 751,85 zł.

Inwestycja – w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych – została dofinansowana w kwocie 1 217 964,00 zł.


Starostwo Powiatowe w Pruszkowie


MS 8/2022, 26 maja 2022