BŁONIE

Bezpieczne drogi w gminie Błonie

W dniu 12 kwietnia 2023 r., Gmina Błonie podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego programu wsparcia Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. pn.: „Bezpieczne Drogi”.

Zadanie obejmuje:

■ Remont mostu na rzece Utrata w ciągu drogi gminnej nr 410110W w miejscowości Nowa Górna, Nowy Łuszczewek i Stary Łuszczewek Gmina Błonie,

■ Remont drogi gminnej nr 410110W w m. Nowy Łuszczewek oraz w m. Nowa Górna na terenie gminy Błonie polegający na ułożeniu nowej nakładki asfaltowej,

■ Przebudowa dróg gminnych ul. Wąska i ul. Poprzeczna wraz z przebudową skrzyżowania oraz budową kanalizacji deszczowej w Błoniu,

■ Remont drogi gminnej ul. Sienkiewicza w m. Błonie,

■ Remont drogi gminnej ul. Emilii Plater w m. Błonie.

Całkowita wartość projektu: 5 162 798,51 zł.

Dofinansowanie projektu: 5 000 000,00 zł.

UM w Błoniu

MS 3/2023, 27 kwietnia