BŁONIE

Tajemnice ratuszowego dziedzińca

Za błońskim ratuszem zmiany. Rozpoczęły się prace związane z budową Centrum Administracji.

Na początku lutego wyburzone zostały „prowizoryczne” budynki gospodarcze i garaże. Ale jak wiemy z życia prowizorki są najtrwalsze. Te za ratuszem przetrwały kilkadziesiąt lat. Według opowieści najstarszych pracowników, zwłaszcza wspomnień pana Stanisława Sułka, uprzednio w tych budynkach jeszcze w latach 60-tych ub. wieku była m.in. stajnia dla miejskiego konia. Koń był „na etacie Ratusza”. W budynku obok garażu było składowane siano, obrok i inny pokarm. Na dziedzińcu rezydowała furmanka. Furmanka służyła wówczas dla ekipy pracowników remontowo-porządkowych do transportu m.in. piasku, płyt chodnikowych itp. materiałów do naprawy dróg i chodników na terenie miasta. Koniem pociągowym maści czarnej powoził długo pan Walendziak zwany przez błoniaków „Kancikiem”. Mieszkał on z rodziną naprzeciwko ratusza nad budynkiem Piekarni „Zaczek”.

Trwają też prace przygotowujące do przebudowy kamienicę przy ul. Sienkiewicza, w której będzie ulokowana część wydziałów Urzędu Miejskiego. Usunięto nienadające się okna i drzwi wraz z ościeżnicami, zabezpieczono stropy, uporządkowano piwnice. Podczas tych prac Wykonawca natknął się na niespodziewane znalezisko. W ponadstuletniej kamienicy należącej do gminy w piwnicy pod schodami odkopano niekompletny szkielet człowieka.

Na miejscu czynności przeprowadziła miejscowa policja i prokuratura. Nadzór nad pracami budowlanymi sprawuje archeolog z Muzeum Ziemi Błońskiej. Jego zdaniem (a także policji) odnalezione szczątki pochodzą z zamierzchłych czasów, najpewniej z przełomu XVII i XVIII wieku. Podczas prac odkopano również liczne artefakty z przeszłości: m.in. liczne łuski pocisków, ceramikę. Po kilku dniach podczas prac archeologicznych na dziedzińcu znaleziono czaszkę i kolejne kości. Czy należy ona do „człowieka z kamienicy”? Jakie jeszcze tajemnice kryje dziedziniec błońskiego ratusza? Będziemy informować Państwa na bieżąco.

Jednocześnie przypominamy kierowcom, że w związku z trwającą budową wprowadzono zakaz zatrzymywania pojazdów na ul. Sienkiewicza w Błoniu na odcinku od ul. Piłsudskiego do Rynku.

UM Błonie

MS 3/2022, 3 marca 2022