URSUS

Studenci z Ursusa świętują

Październik 2023 roku obfitował w bardzo ważne dla Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie. 5 października w sali imprez Ośrodka Kultury „Arsus” odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2023/2024. Dwa tygodnie później w tym samym miejscu ursuski Uniwersytet zorganizował obchody swojego dwudziestolecia w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Ursusie

Zabrzmiała średniowieczna pieśń Gaudeamus igitur („Radujmy się więc”), traktowana dzisiaj jako hymn studentów i zaczęło się. Grażyna Elsner-Mielniczek – Prezes TUTW – powitała studentów, niezawodnego od wielu lat przyjaciela uniwersytetu w Ursusie – posła na Sejm RP Michała Szczerbę, Zarząd Dzielnicy Ursus w pełnym składzie, a więc: burmistrza Bogdana Olesińskiego oraz jego zastępców Wiesława Krzemienia i Kazimierza Sternika, a także Dyrektora OK „Arsus” i członka Rady Programowej Uniwersytetu – Bogusława Łopuszyńskiego.

Pani prezes opowiedziała o zajęciach dodatkowych, m.in. pomagających w funkcjonowaniu w świecie cyfrowym, odbywających się w ramach TUTW, o czwartkowych wykładach na najróżniejsze tematy, zajęciach rekreacyjnych. To wszystko oprócz lektoratów jest bezpłatne. Zachęcała też do zapisania się do Uniwersytetu nowych osób. Pani Grażyna wspomniała, że w tym roku będzie starała się bardziej zintegrować wszystkich członków, a szczególnie tych z niedługim stażem. W spotkaniach na tutejszym uniwersytecie niektórzy studenci uczestniczą nawet 19 lat, co jest tym dziwniejsze, że co roku otrzymują promocję na kolejny rok akademicki.

Dobre perspektywy dla TUTW w Ursusie

Poseł Michał Szczerba, który zabrał głos – przypomniał, że wkrótce rozpoczynają się obchody 50-lecia uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce. – „Jest to dla mnie zawsze wielka przyjemność. Obchody 20-lecia TUTW w Ursusie chcemy włączyć w wielkie obchody pół wieku istnienia uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce – w 2025 roku. Będzie to wielki jubileusz. Rozpoczniemy już na wiosnę pierwszą konferencją. W Teatrze Wielkim planujemy wielki Kongres UTW. Chodzi o to, żeby pokazać fantastyczną pracę społeczną, którą państwo wykonujecie. Będzie wystawa, na której cała Polska będzie mogła zobaczyć, jak rozwijał się uniwersytet w Ursusie. Zobowiązuję się, że będę Was solidnie reprezentował, bo bardzo Was lubię. To jest najlepsze Towarzystwo”. Poseł w kończącej się kadencji sejmu bardzo efektywnie pracował nad poprawą sytuacji seniorów i zapewne w nowej odsłonie parlamentu tej działalności nie zaprzestanie.

Następnie krótkie przemówienia, w których oprócz złożenia życzeń była mowa o sensie i potrzebie istnienia tej ważnej dla seniorów placówki, wygłosili kolejno burmistrzowie. Zapewnili, że w dalszym ciągu będą starać się pomagać i wspierać działalność UTW. Panowie Krzemień i Sternik przyznali, że nabyli już uprawnienia seniorskie do członkostwa w UTW, a obaj są mieszkańcami Ursusa z ogromnym doświadczeniem w pracy samorządowej, nawet piastując najwyższe funkcje.

Po wystąpieniach nastąpiła immatrykulacja (uroczystość przyjęcia nowych studentów na I rok studiów) – jedenaścioro nowych członków odebrało legitymacje.

Wykład

Na zakończenie dr Aniela Brodzikowska z Uniwersytetu Medycznego wygłosiła ponad półgodzinny wykład na temat dbałości o higienę zębów, które – zaniedbane – narażone są na ataki bakterii zasiedlających płytkę nazębną – niezwykle groźnych dla zębów, dziąseł, przyzębia, a w skrajnych przypadkach zagrażających nawet całemu organizmowi.

TUTW im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie ma już 20 lat!

19 października w gościnnej sali OK „Arsus” zgromadziło się ponad 200 osób, głównie studentów 60+. Na wstępie kilka pięknych utworów zagrał na fortepianie Piotr Rokitnicki. Następnie Prezes TUTW Grażyna Elsner-Mielniczek z Dyrektorem Bogusławem Łopuszyńskim oficjalnie otworzyli jubileuszowe obchody 20-lecia, które wspólnie poprowadzili.

Wśród gości byli m.in.: Krystyna Lewkowicz, prezes UTW SGH, założycielka Ogólnopolskiego Porozumienia UTW (blisko 200 uniwersytetów) oraz przewodnicząca Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński i zastępca burmistrza Kazimierz Sternik, Maciej Linke – przewodniczący Rady Seniorów dzielnicy Ursus, profesor Tadeusz Pałko – przedstawiciel Rady Programowej TUTW, w której składzie są też prof. Janusz Komender (zdrowie nie pozwoliło mu na obecność na gali) i dyrektor Bogusław Łopuszyński, Katarzyna Świtalska – naczelnik Wydziału Kultury Dzielnicy Ursus, Lidia Romanowska zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej w Ursusie, phm. Hanna Murawska i hm. Andrzej Pokrzywa, przedstawiciele Muzeum Harcerstwa filii w Ursusie. Powitali serdecznie i podziękowali za 20 lat uczestnictwa w tak wspaniałej instytucji jaką jest TUTW.

Wiesław Kołodziejczyk, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, przekazał na ręce prezes Grażyny Elsner-Mielniczek dyplom uznania dla TUTW w Ursusie z okazji jubileuszu i odczytał list: „…W dzisiejszych czasach, gdy co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat, niezwykle istotne jest wspieranie rozwoju aktywności osób dojrzałych, które bardzo często chcą się dokształcać oraz realizować swoje pasje i marzenia, na które wcześniej nie miały czasu. Odpowiedzią na te potrzeby są bez wątpienia uniwersytety trzeciego wieku. Pozwalają one seniorom rozwijać swój potencjał, zdolności, umiejętności, i przy okazji uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i poznawać świat. Gratuluję jubileuszu i wyrażam wielkie zadowolenie, że już w 2015 roku mogłem uhonorować go [TUTW Ursus] medalem pamiątkowym Pro Mazovia za całokształt działalności i wybitne zasługi na rzecz naszego regionu. (…) Składam życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.”

Burmistrz Olesiński w wystąpieniu powiedział: – Z dużą satysfakcją i dumą obserwujemy, jak nasz uniwersytet się rozwija. Przez 20 lat przewinęła się masa członków, uczestników wykładów, 4 prezesów. Pełne sale na wykładach, pełne sale na adresowanych do Państwa wydarzeniach. Aż serce rośnie z dumy, że państwo wykazują taką aktywność.

Będziemy Państwa wspierali, dopóki będziemy mogli. Życzymy Wam 100 lat działania w dobrym zdrowiu, dużo energii, sił witalnych i korzystajcie z tego wszystkiego, co Zarząd Dzielnicy Wam jest w stanie zaoferować i również z tego, co sami sobie organizujecie, bo to też są bardzo fajne, ciekawe wydarzenia. 100 lat dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie!

Zastępca burmistrza Kazimierz Sternik zauważył z uśmiechem: – Zawsze z radością patrzę na dwudziestolatki, dwudziestolatków, bo to jest wspaniały widok. Ja też pamiętam, wtedy byłem średnio młodym radnym, kiedy pan przewodniczący Rady Dzielnicy Linowski stwierdził, że musimy stworzyć grupę założycielską. Żeby stworzyć stowarzyszenie, potrzebne było 15 osób. 20 lat tak szybko zleciało, że teraz już mogę być Waszym członkiem. Cieszę się, że jesteście w tak świetnej formie.

Krystyna Lewkowicz omówiła historię i osiągnięcia uniwersytetów w ostatnim półwieczu. – Najbardziej kreatywne, innowacyjne, intelektualne wydarzenia tego ruchu, który wkrótce będzie świętował 50-lecie istnienia, miały miejsce właśnie w ostatnim 20-leciu i wy, jako Uniwersytet mieliście na to ogromny wpływ i zasługi. Obchody 50-lecia będą się odbywały na przestrzeni lat 2024–2025. (…) Na koniec zacytowała „pewną panią profesor”: – Uniwersytety Trzeciego Wieku to są miejsca, gdzie spełniają się marzenia.

Weronika Zwierzyńska, która była prezesem we wcześniejszych kadencjach, powiedziała: – Pamiętam czasy, kiedy było nas dwadzieścia kilkoro i w bibliotece mieliśmy pierwsze spotkania. I pamiętam szefa naszej kultury, Bogusława Łopuszyńskiego, u którego gościmy w tej chwili. Cieszę się niezmiernie, że liczba uczestników tak urosła. Wiek to nie wszystko, pogoda ducha się liczy.

Phm. Hanna Murawska składając życzenia i gratulacje dodała: – Ja pracuję już 53 lata, prezes TUTW – Grażynka – była, jako mała dziewczynka, na obozie harcerskim, gdzie ja byłam komendantem.

Hm. Andrzej Pokrzywa zauważył: – Gdzie by się człowiek nie obejrzał, to harcerz. Druhna podharcmistrz Grażyna Mielniczek też już jest instruktorem. Ja chyba jestem najstarszy z was. Bo ja jestem przedwojenny i cieszę się, że jest tak dużo powojennych, młodych, energicznych dziewczyn i najlepszych mężczyzn, którzy chcą działać, chcą się uczyć i pracować wspólnie. Wszystkiego najlepszego, zdrowia!

Statuetki i dyplomy jubileuszowe

Pani Grażyna z koleżankami z Zarządu wręczyła gościom i wielu słuchaczom piękne złote, uskrzydlone statuetki i podziękowania, upamiętniające jubileusz. Wręczając statuetkę Izabeli Gromek, od kilku miesięcy dyrektorce DK „Kolorowa”, gdzie mieści się siedziba TUTW i odbywają się próby „studenckiego” chóru, podziękowała jej za życzliwość i tolerancję. Statuetkę i podziękowania za szeroką współpracę dla liceum Montessori odebrał nauczyciel i opiekun wolontariatu – pan Paweł.

Dyplomy i statuetki otrzymały Elżbieta Chojecka i Marianna – zawsze gotowe do pomocy i współpracy. Uhonorowane zostały studentki, związane z UTW od co najmniej 19 lat: Teresa Danuta Mróz, Urszula Stala, Hanna Fryza, Sabina Jurczakowska, Maria Świerczewska, Janina Jóźwicka. Pierwszy raz w historii Zarząd i Walne Zebranie Członków ustanowili tytuły Honorowych słuchaczy. Dyplomy otrzymali: Anna Pilecka, Wacław Górski i Andrzej Blus, który stwierdził, że „uczęszcza do najwyższej uczelni w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”. Pan Andrzej przytoczył szereg przykładów różnych motywacji członków do wstąpienia w szeregi TUTW.

Dyplomy i statuetki otrzymali słuchacze z długoletnim stażem oraz aktywnie biorący udział w wykładach i zajęciach proponowanych przez uniwersytet: Alina Florczak, Barbara Kamińska, Elżbieta Pawłowska, Antonina Polewska, Krystyna Tworek, Zdzisława Prędka i Mirosław Materski.

Uhonorowane zostały słuchaczki uniwersytetu – zawsze pomocne wolontariuszki: Barbara Banaszek, Barbara Adamczak, Jadwiga Mielczarek, Julianna Adamska, Jadwiga Iljin, Irena Horoszko-Kardaś, Aldona Zielińska, Alicja Szarek, Bogumiła Żuchniewska.

Porcelanowa rocznica

Wykład „Przeszłość przyszłości czyli refleksje o jubileuszu” wygłosił Piotr Kociszewski, geograf z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Hotelarstwa i Turystyki VISTULA.

Rozważania rozpoczął od źródeł słowa „jubileusz” sięgając aż do Starego Testamentu. – Wasza rocznica, dwudziesta, jest określana jako porcelanowa. To niepowtarzalny, wypracowany kształt, który trzeba wypracować, a potem pięknie przyozdobić – zauważył prelegent.

Po wykładzie zaprezentował się chór TUTW „Viva Musica” przy akompaniamencie fortepianu, przy którym zasiadł Krzysztof Brych – muzyk, kompozytor, pracujący w OK Arsus jako akustyk. Występ rozpoczęła „Oda do radości”.

Występy artystyczne zakończył zespół musicalowy „Crescendo” pod kierownictwem Anny Kałużnej. Śpiewające i tańczące dziewczyny wypadły wspaniale.

Z sali kinowej zebrani udali się piętro wyżej, gdzie czekały urocze kanapeczki, napoje i tort jubileuszowy.

Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski

MS 08/2023, 26 października 2023