OŻARÓW MAZOWIECKI

Ścieżka rowerowa w zachodniej części gminy – stan realizacji budowy

Wykonawcom udało się uzyskać większość stosownych zgód na realizację budowy ścieżek rowerowych, ruszyły prace budowlane.

Planowana do realizacji trasa asfaltowej ścieżki rowerowej została podzielona na odcinki, co pozwala na prowadzenie prac budowlanych na każdym z nich niezależnie od pozostałych.

Obecnie trwają zaawansowane prace na pierwszym z odcinków tzn. od granicy z Gminą Błonie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 700 ul. Rokickiej, przez miejscowość Wolica, koło Szkoły Podstawowej w Płochocinie, do przejazdu kolejowego na ul. Fabrycznej. Została już wykonana znaczna część prac ziemnych, łącznie z położeniem wstępnej warstwy asfaltu w obszarze, dla którego zgody uzyskano najwcześniej.

Na kolejnych odcinkach, m.in. wzdłuż ul. Warszawskiej, trwa przygotowanie podłoża, karczowanie krzewów.

Nadal trwa procedura uzyskania stosownych pozwoleń na realizację prac przy kładce nad rzeką Utratą (odcinek o długości ok 100 mb). Wykonawca przekazał do organu wydającego decyzję komplet dokumentacji i w chwili obecnej czeka na wszczęcie postępowania.

Należy podkreślić, że ostatnia warstwa ścieralna z betonu asfaltowego zostanie wykonana, tuż przed oddaniem do użytkowania, jednolicie na całej długości wybudowanej ścieżki. Długość trasy rowerowej budowanej wzdłuż DW 700 wyniesie ok. 3600 mb.

Projektanci pozyskali pozwolenie na ostatni z odcinków inwestycji prowadzący wzdłuż drogi krajowej nr 92 od Święcic w kierunku Warszawy do ul. Rataja w miejscowości Michałówek (odcinek o długości ok. 2700 mb). Wykonawca planuje rozpocząć prace budowlane jeszcze pod koniec bieżącego roku.

Budowa ścieżki rowerowej jest następstwem podpisanej 26 lutego 2019 r. umowy na realizację projektu partnerskiego pn. ,,Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nakłady finansowe na budowę tras rowerowych w Gminie Ożarów Mazowiecki wyniosą ok. 8 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to wrzesień 2022 r.

Agnieszka Kijewska

Referat Funduszy Zewnętrznych


MS 18/2021, 28 października 2021