BŁONIE

Prace drogowe na drogach gminnych idą pełną parą

Zakończyła się przebudowa ul. Solidarności na odcinku od ul. Komosińskiego do ul. Powstańców. Droga zyskała nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz chodnik, wykonano zjazdy do posesji i przyległą zieleń. Obecnie wykonawca jest w trakcie odbioru, poprawia drobne usterki oraz przywraca działki, z których korzystał w trakcie budowy do stanu pierwotnego przed ich użyciem.

Ul. Ekologiczna i ul. Żukówka jest w zawansowaniu w około 50%. Wykonawca wykonał budowę odwodnienia, budowę drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na ul. Ekologicznej oraz przebudował skrzyżowanie z ul. Łąki – zrobiono wyniesione, które ma poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie. Prowadzone są dalsze prace na ul. Żukówka, usuwanie kolizji z sieciami, budowa odwodnienia i wykonywanie elementów drogi. Otrzymaliśmy również informację o przyznanym dofinansowaniu tej drogi przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 2,6 mln zł.

Ul. Śląska przechodzi remont nawierzchni i zjazdów po północnej stronie drogi. Po stronie południowej kilka lat wcześnie został wykonany remont chodnika i zjazdów więc już niedługo ulica ta będzie w całości wyremontowana z nową nawierzchnią asfaltową i zagospodarowaniem całego pasa drogowego.

Trwają także prace przy remoncie ul. Leśnej w Bramkach, która prowadzi do DPS. W ramach remontu zostanie wykonany nowy chodnik, jezdnia asfaltowa oraz zmodernizowane oświetlenie na LED.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 384 000,00 zł od Zarządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej nr 410104W w m. Nowy Łuszczewek w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wszczęto postępowanie przetargowe na to zadanie.

Po wybraniu wykonawcy odcinek 1335 mb otrzyma nową nawierzchnię asfaltową wzmocnioną siatką. Na przebudowywanym odcinku wyremontowano ostatnio dwa przepusty drogowe o średnicach ∅1200 i ∅1000.

MS 13-14/2022, 18 sierpnia 2022