OŻARÓW MAZOWIECKI

Inwestycje drogowe w toku

Realizujemy kolejny etap modernizacji nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy. W ramach rozstrzygniętych przetargów nowa nawierzchnia zostanie wykonana na sześciu ulicach a wzdłuż dwóch zostaną wykonane nowe chodniki.

Największą z zaplanowanych inwestycji jest wymiana nawierzchni ulicy Jaśminowej w Koprkach. W ramach zadania wykonane zostanie usunięcie istniejącego asfaltu oraz wykonanie nowej nawierzchni o powierzchni 3 265,90 m2. W ramach prac zostanie również położony nowy ściek przykrawężnikowy odprowadzający wody deszczowe do istniejących studni kanalizacji deszczowej. Inwestycja została przez wybranego w przetargu wykonawcę wyceniona na kwotę 470 000,00 zł.

Na ulicy Mazowieckiej zaplanowany został remont odcinka pomiędzy ulicami Kościuszki i 1-go Maja o powierzchni 825 m2 oraz wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku prowadzącym do parku Ołtarzewskiego wraz z parkingiem o powierzchni ok. 315 m2. Całość przedsięwzięcia została wyceniona na 198 000,00 zł.

Nową nawierzchnię otrzyma również ulica Zielna w Duchnicach. Nakładka asfaltowa o powierzchni 690 m2 połączona zostanie z istniejącą nawierzchnią z kostki betonowej. Roboty wraz z wykonaniem odpowiedniej podbudowy zostały wycenione na kwotę 153 928,00 zł.

Kolejne dwie nakładki powstaną na odcinkach ulicy Przyparkowej i Wspólnej Drogi w Jawczycach wraz z wymianą nawierzchni skrzyżowania tych dróg. Łączna powierzchnia remontowanych odcinków wyniesie 2268,1 m2. Całość prac została wyceniona na 302 824,00 zł.

Zmodernizowana zostanie również ulica Czeremchy w Szeligach. Podobnie jak na sąsiedniej ulicy Sosnowej, wykonana zostanie nawierzchnia z płyt ażurowych zapewniających częściowe zagospodarowanie wód opadowych w obrębie pasa jezdnego. Wraz z wykonaniem ulicy Czeremchy zmodernizowany zostanie odcinek łączący ulicę Brzozową z ulicą Klonową. Roboty wycenione zostały na 287 389,50 zł.

Jesienne inwestycje zakładają również wykonanie chodników wzdłuż ulic Kopytowskiej w Święcicach na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Wiosennej oraz ul. Sienkiewicza. Koszt budowy chodnika wzdłuż ulicy Kopytowskiej oszacowano na kwotę 181 302,00 zł, natomiast przy ul. Sienkiewicza na 172 273,80 zł.

Piotr Kuśmierczyk

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

MS 18/2022, 20 października 2022