BŁONIE

Gmina Błonie pierwsza na Mazowszu!

Gmina Błonie po raz kolejny znalazła się w dziesiątce najlepiej rozwijających się gmin miejsko-wiejskich w Polsce. Potwierdza to 5 miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego wśród wszystkich 662 gmin miejsko-wiejskich i zarazem 1. wśród gmin z województwa mazowieckiego.

We wtorek 26 kwietnia w Sali im. Jacka Kuronia w gmachu Sejmu RP podczas dorocznej konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, ogłoszono wyniki rankingu opracowanego przez ekspertów z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Gminę Błonie reprezentował Burmistrz Zenon Reszka.

Gmina Błonie może poszczycić się najlepszymi na Mazowszu wskaźnikami gospodarczymi i społecznymi w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Jednostki samorządu terytorialnego zostały ocenione na podstawie 16 wskaźników GUS przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka. Wskaźniki, które brano pod uwagę obejmowały m. in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczbę podmiotów gospodarczych oraz liczbę osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, dane dotyczące migracji, liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków a nawet wskaźnik wyższego wykształcenia wśród radnych.

Ranking firmowany przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce gdyż uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Dlatego wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują jego liderów.

Gmina Błonie po raz kolejny zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu.

– Bardzo się cieszę, że gmina Błonie ponownie jest w gronie najlepiej rozwijających się gmin w Polsce. To dowód mądrego gospodarowania naszymi zasobami. Rozwijamy gminę Błonie zwracając uwagę zarówno na inwestycje, rozwój społeczny, edukację jak i zdrowie. Otrzymane wyróżnienie to ogromny sukces mieszkańców, pracowników samorządowych i radnych. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaangażowanie w rozwój naszej gminy.

Zenon Reszka
Burmistrz Błonie

MS 8/2022, 26 maja 2022