OŻARÓW MAZOWIECKI

Realizacja inwestycji drogowych

Trwają prace związane z modernizacją nawierzchni dróg gminnych. Pierwsze efekty widoczne są już na ulicach Łaźniewskiej, Jasnej, Wspólnej Drodze, i Michałowskiej.

Na ulicy Łaźniewskiej powstała nakładka asfaltowa na odcinku drogi o długości ok. 375 m. W ramach prac wykonane zostało poszerzenie pasa jezdnego do 4,5 m, dodatkowa podbudowa oraz nawierzchnia o powierzchni 1 687,5 m2. Całość robót została wyceniona na kwotę 270 600,00 zł.

Na ulicy Jasnej wykonano poszerzenie istniejącej części jezdnej do 5 metrów oraz wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzchni 1208,4 m2. Nakładka powstała na odcinku długości ok. 244 mb. Roboty zostały wycenione na łączną kwotę 270 600,00 zł.

Ulica Michałowska została wyremontowana od skrzyżowania z ul. Wolską w kierunku zachodnim na odcinku około 450 mb. Łączna powierzchnia modernizowanego odcinka wyniosła 1575 m2, a przez wykonawcę prac wyceniona została na 185 980,00 zł.

Ostatnią z zakończonych modernizacji jest remont nawierzchni ul. Wspólna Droga w Jawczycach. Odcinek długości ok. 240 mb i powierzchni 1320 m2, wyceniono na kwotę 126 820,00 zł.

Wkrótce rozpoczną się prace na ulicach Źródlanej, Witkowskiej i Platanowej dopełniając rozstrzygnięty z początkiem kwietnia przetarg.

Na ulicy Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim zakończona została przebudowa ogrodzeń, budowa zjazdów, chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudowa kolidujących sieci. Wykonane zostało obstawienie drogi krawężnikami i podbudowa z kruszywa. Kolejny etap to budowa warstwy podbudowy z betonu asfaltowego oraz warstwy wiążącej i ścieralnej.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg gminnych ulic Matejki, Chełmońskiego, Gierymskiego, Wyspiańskiego, Dobrej, Radziwiłłów, Biedronki, Widok i Piłsudskiego w Ożarowie Mazowieckim. Łączna wartość podpisanej umowy wyniosła 484 743,00 zł.

O postępach w realizacji projektów będziemy Państwa informować na bieżąco.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

MS 8/2022, 26 maja 2022