POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Sochaczewskiej i ul. Poniatowskiego

Bardzo intensywny przebieg mają trwające roboty budowlane związane z realizacją rozbudowy skrzyżowania ul. Sochaczewskiej z ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły na terenie gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestycja realizowana jest przez firmę Robokop z Milanówka.

Aktualnie na budowie prowadzone są równocześnie roboty: rozbiórkowe, ziemne, roboty związane z usunięciem kolizji: energetycznych, teletechnicznych, roboty dotyczące kanalizacji deszczowej. Do chwili obecnej wykonano: zatokę autobusową o nawierzchni z kostki kamiennej (w kierunku Strzykuł) oraz część zatoki autobusowej w ul. Poniatowskiego (ok. 1/2 nawierzchni wykonana w kostce kamiennej), usunięto kolizje teletechniczne oraz prowadzone są roboty brukarskie (ustawianie krawężników i obrzeży, przygotowywanie podłoża pod przyszłe warstwy konstrukcyjne) związane z budową ciągu pieszo-rowerowego.

W trakcie uzgadniania i zatwierdzania jest projekt czasowej organizacji ruchu na zamknięcie skrzyżowania w celu wykonania konstrukcji nawierzchni ronda i dojazdów.

Zamknięcie skrzyżowania na okres ok. 1,5 miesiąca planowane jest na początek maja.

Umowny termin zakończenia robót upływa z końcem czerwca br.

PWZ

MS 3/2023, 27 kwietnia 2023