POWIAT PRUSZKOWSKI

Budowa pływalni przy ZSOiS w Pruszkowie

11 marca 2022 r., po wieloletnich staraniach Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, została podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą – firmą Moris Polska Sp. z o.o., na budowę pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego 2 w Pruszkowie.

Oficjalne wprowadzenie na budowę firmy wykonawczej odbyło się 17 marca 2022 r., podczas którego omówione zostały podstawowe kwestie związane z rozpoczęciem budowy.

Koszt tej wyczekiwanej i bardzo potrzebnej dla naszych uczniów i mieszkańców inwestycji, wyniesie blisko 30 mln złotych.

Powiat otrzymał od Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie w wysokości 10,6 mln złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie” w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2020. Pozostałą kwotę Powiat zapewnia z własnych środków. Planowane zakończenie inwestycji – wrzesień 2023 r.

Budynek pływalni będzie posiadał kondygnacje nadziemną i podziemną. Na kondygnacji nadziemnej znajdzie się hala basenowa wraz z zapleczem oraz trybuny przewidziane dla 240 osób. Ponadto zaprojektowane zostały dwie szatnie (damska i męska) mogące przyjąć ok. 160 osób oraz przebieralnię dla osób z niepełnosprawnościami połączoną z szatnią rodzinną dla ok. 10 osób. Kondygnację podziemną zajmą pomieszczenia techniczne związane z technologią uzdatniania wody basenowej, obsługą techniczną budynku oraz podłączonymi mediami.

Wymiary basenu to:

  • basen pływacki – wymiary 25,0 m × 21,0 m, głębokość od 1,35 m do 2,0 m; pasy torów pływackich 8 × 25 m – 8 szt.
  • basen do nauki pływania – wymiary 17,0 m × 5,0 m, głębokość 1,3 m.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

MS 4/2022, 24 marca 2022