URSUS

Prace nad nowym centrum kultury w Ursusie

Dobiegły końca prace nad projektem koncepcyjnym nowego centrum kultury. Będzie to nowoczesny i funkcjonalny obiekt zaprojektowany do prowadzenia różnych form działalności kulturalnej, spełniający ekologiczne standardy i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstanie przy ul. Kazimierza Gierdziejewskiego i zastąpi obecną siedzibę Ośrodka Kultury „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14.

Główną ideą przyświecającą projektantom nowego ośrodka było stworzenie obiektu pełniącego rolę centrum krzewienia szeroko pojętej kultury oraz lokalnego miejsca integracji. Dwupiętrowy budynek wpisuje się stylistycznie w sąsiadującą architekturę pofabryczną. Będzie zbudowany na planie litery „L” wytyczonym przez układ dwóch największych pomieszczeń budynku, sali widowiskowej i kinowej, ustawionych względem siebie pod kątem prostym. Obszerna sala widowiskowa z częścią parterową i balkonem pomieści 500 osób. Sala kinowa została zaprojektowana dla 144 osób i będzie miała charakter kina studyjnego.


WIZUALIZACJA Centrum Kultury w Ursusie

W budynku wykorzystane zostaną odnawialne źródła energii – panele fotowoltaiczne, system wymiennika gruntowego i pomp ciepła, który pozwoli obniżyć koszty ogrzewania budynku zimą, a w lecie dostarczy do pomieszczeń schłodzone powietrze. Gromadzony w zbiornikach nadmiar wód opadowych zostanie wykorzystany do podlewania roślinności otaczającej budynek. Zaprojektowano również system odzysku tzw. wody szarej, który pozwoli wykorzystać lekko zanieczyszczoną wodę, np. użytą do mycia rąk, do ponownego wykorzystania. System filtrów oczyści ją na tyle, aby była zdatna do prac porządkowych lub podlewania roślin. Część powierzchni dachu będzie przeznaczona na strefę zieleni, a elewacja od strony południowej, zachodniej i wschodniej zostanie obsadzona całorocznymi roślinami pnącymi, co uchroni budynek przed zbytnim nagrzewaniem ścian w lecie. Jednorazowo obiekt będzie w stanie pomieścić 1014 użytkowników.

Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym, wstępnie dzielnica planuje rozpocząć budowę w 2023 roku, ale szczegóły będą znane dopiero po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy na realizację budowy.

Zdjęcie główne: WIZUALIZACJA. Centrum Kultury, widok od Placu Marcysi

UD Ursus


MS 4/2022, 24 marca 2022