BŁONIE

Sprzedajemy autobus!

Burmistrz Błonia ogłasza postępowanie dotyczące sprzedaży autobusu marki IRISBUS MIDWAY, rok prod. 2005. Autobus będący przedmiotem sprzedaży można będzie oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Błoniu – tel. 22 725 50 20. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do 30.04.2024 r. (decyduje data wpływu do siedziby urzędu) w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

MS 4/2024, 25 kwietnia 2024