BŁONIE

Raport z prac drogowych na drogach gminnych i powiatowych

W chwili obecnej część dróg już jest oddawana do użytku, na części trwają zawansowane prace budowlane lub porządkowe.

1. Droga gminna 410104 W Nowy Łuszczewek – remont drogi wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami utwardzonymi trwają prace porządkowe i wykończeniowe poboczy.

2. Droga powiatowa nr 4104W Dębówka przebudowa drogi z budową ciągów pieszych wykonano nawierzchnię asfaltową trwają prace przy chodniku oraz prace porządkowe.

3. Zakończono przebudowę ul. Śląskiej w m. Błonie

4. Zakończono przebudowę ul. Piłsudskiego (sięgacz)

5. Droga gminna 410127W ul. Żukówka i ul. Ekologiczna w m. Błonie: przebudowa drogi z budową ciągów pieszych – zamknięcie drogi na czas przebudowy, termin zakończenia grudzień 2022.

6. Droga powiatowa nr 4107W ul. Błońska w m. Bieniewice: przebudowa drogi z budową ciągów pieszych – zamknięcie drogi na czas wykonania nawierzchni asfaltowych, termin zakończenia grudzień 2022

7. Droga powiatowa 4110W Witki – Radzików: przebudowa drogi, zakończono prace budowlane, trwają ostatnie prace porządkowe.

8. Droga powiatowa nr 4115W ul. Północna m. Bramki: przebudowa drogi z budową ciągów pieszych – trwają prace budowlane .

Do końca roku będą wykonane remonty nawierzchni dróg gminnych – nakładki asfaltowe – na następujących ulicach:

  • ul. Bajkowej w Błoniu,
  • ul. Przejazd w Błoniu,
  • ul. Długiej (odcinek gminy) w Bramkach,
  • ul. Leśnej w Bramkach

Przygotował: WDiM