POWIAT PRUSZKOWSKIPruszków

Koncert Chóru Ab Imo Pectore w Domu Seniora Willa Harmonia

W Święto Niepodległości, 11 listopada 2023 roku, Chór Kameralny Ab Imo Pectore pod dyrekcją Mariusza Latka wystąpił w Domu Seniora Willa Harmonia w Pruszkowie.

Zespół rozpoczął koncert słynnym hymnem, śpiewanym podczas zaborów – Rotą do słów Marii Konopnickiej. W programie koncertu znalazły się utwory patriotyczne, takie jak: Warszawianka, Marsz, marsz Polonia, Piechota, Przybyli ułani pod okienko, Raduje się serce, Płynie Wisła, Wojenko,wojenko, Ostatni mazur czy My Pierwsza Brygada. Warto wspomnieć, że pensjonariusze nie tylko przysłuchiwali się z uwagą, ale także czynnie włączyli się w śpiew z tekstami bardziej znanych piosenek patriotycznych, które otrzymali na wydrukowanych kartkach. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie panu dr Jahangirowi Mangalia, dyrektorowi Domu Seniora Willa Harmonia w Pruszkowie.

MS

MS 09/2023, 23 listopada 2023