NASZE STRONY

Jakie możliwości daje PUE ZUS?

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które udostępnia elektroniczny dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Większość spraw, jakie mamy do załatwienia w ZUS-ie możemy załatwić przez PUE. Na Platformie zarejestrowanych jest już ponad 12 mln profili.

Warto mieć na PUE swój profil, by sprawy w ZUS móc załatwiać bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki Platformie Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych stał się urzędem dostępnym siedem dni w tygodniu. Pozwala załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie.

– Na swoim profilu każdy znajdzie odpowiednią dla siebie zakładkę, w której  zamieszczone są odpowiednie dane i usługi, z których można skorzystać. Przez PUE ZUS np. rodzice i opiekunowie mogą wysyłać wszystkie wnioski z zakresu świadczeń rodzinnych – przez PUE mogą złożyć wniosek o świadczenia 500 plus, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku oraz 300 zł na wyprawkę szkolną – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Płatnicy składek mają dostęp do wielu istotnych informacji. Mogą też przekazać wnioski np. o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, czy zadać pytanie dotyczące spraw ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).  

Świadczeniobiorcy i ubezpieczeni mogą samodzielnie tworzyć np.  elektroniczne potwierdzenia na Platformie Usług Elektronicznych. Taki dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS, ponieważ jest podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej Zakładu i można go przekazać instytucji, która tego oczekuje. Może to być np. potwierdzenie przysługującego prawa do emerytury czy renty. Seniorzy tą drogą mogą np. złożyć wniosek o zmianę sposobu wypłaty świadczenia z adresu na rachunek bankowy.

Osoby ubezpieczone mogą np. obliczyć prognozowaną wysokość emerytury. Mogą także sami tworzyć elektroniczne dokumenty z wybranymi danymi z konta potrzebnymi np. w banku czy urzędzie. W taki sposób można na przykład utworzyć dokument z informacją o aktualnych zgłoszeniach do ubezpieczeń, wysokości podstawy wymiaru składek, przerwach w pracy lub członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

– Platforma Usług Elektronicznych ZUS jest cały czas rozwijana i unowocześniana, aby lepiej służyć klientom. O każdej porze można sprawdzić swoje dane zapisane na koncie w ZUS, złożyć wniosek, wystąpić z zapytaniem do ekspertów czy umówić wizytę w placówce ZUS, by nie czekać w kolejce – dodaje rzecznik.

MS 09/2023, 23 listopada 2023