BRWINÓWEkologia

Innowacyjny Brwinów

Gmina Brwinów znalazła się w gronie 48 wyróżnionych miast gmin i powiatów w konkursie Innowacyjny Samorząd. Docenione zostały innowacje ekologiczne i hybrydowe.

Celem konkursu Innowacyjny Samorząd była promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także chęć inspirowania innych samorządów do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Do konkursu można było zgłaszać projekty, które wpłynęły m.in. na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 15 kwietnia br. podczas uroczystej gali prowadzonej zdalnie. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 226 samorządów, które zgłosiły 396 projektów. Kapituła konkursowa, w skład której weszli m.in. wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej, przyznała 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach: miasta powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie oraz powiaty. Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.

Gmina Brwinów zgłosiła do konkursu cztery projekty: zielone przystanki, pielęgnację drzew, program wymiany pieców oraz innowacyjne oświetlenie ulic i wiat przystankowych, z których został wyróżniony ostatni projekt. Oświetlenie hybrydowe, które działa bez tradycyjnego zasilania sieciowego, zostało zastosowane na wybranym terenie Żółwina i Krosny oraz przy SP nr 1 w Brwinowie. Z kolei w wiatach przystankowych w Biskupicach wykorzystano panele fotowoltaiczne. Nowoczesne oświetlenie hybrydowe opiera swoje działanie na energii słonecznej i energii wiatru, co jest bezpieczne i przyjazne dla środowiska.

– Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. Innowacyjny samorząd, to samorząd otwarty na różnego rodzaju pomysły i na dialog. To samorząd, który potrafi na nieoczywiste sprawy spojrzeć w taki sposób, by stworzyć dodatkową wartość – powiedział Robert Perkowski, wiceprezes zarządu PGNiG ds. operacyjnych podczas gali wręczania nagród.

Konkurs „Innowacyjny Samorząd” został zorganizowany przez Serwis Samorządowy PAP. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz GovTech Polska. Partnerem strategicznym jest spółka PGNiG.

UG Brwinów

MS 06/2021, 29 kwietnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *