PIASTÓW

Hala dla „Piastowskiej Trójki” – umowa podpisana

17 listopada br Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisał umowę z wykonawcą inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Piastowie”

Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. wykona inwestycję w czasie 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali wraz z łącznikiem do istniejącego budynku hali. Obiekt będzie wykonany w technologii spełniającej aktualne wymagania w budownictwie w zakresie spełnienia norm wysokiej energooszczędności.

Budynek zostanie wyposażony w pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne, które w pełni pozyskają energię ze źródeł odnawialnych.

Wyposażenie hali będą stanowić profesjonalne urządzenia sportowe. Na terenie wokół budynku znajdą się elementy małej architektury.

Całkowita wartość umowy to 14 592 710,63 zł z czego 90% zadania będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

MS 20/2022, 24 listopada 2022