OŻARÓW MAZOWIECKI

Dotacje dla sołectw z MIAS MAZOWSZE 2021

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację monitoringu, budowę lub modernizację oświetlenia – to zadania, na które udało się pozyskać wsparcie finansowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) Mazowsze 2021.

Po raz kolejny nasza gmina złożyła wnioski o przyznanie wsparcia finansowego ze środków samorządu województwa mazowieckiego. MIAS to inicjatywa mająca na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez udzielanie przez samorząd woj. mazowieckiego wsparcia finansowego dla gmin na zadania sołeckie.

Przedstawicielki naszej gminy Pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego oraz Pani Marzena Ostrowska – Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego podpisały umowy o udzieleniu wsparcia finansowego inicjatyw sołeckich.

W ramach tegorocznej edycji MIAS MAZOWSZE 2021 Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 000 zł na realizację pięciu zadań:

1. Zakup i instalacja monitoringu w sołectwie Domaniewek

2. Modernizacja oświetlenia we wsi Jawczyce

3. Budowa oświetlenia w miejscowości Strzykuły

4. Budowa monitoringu we wsi Pogroszew

5. Modernizacja oświetlenia we wsi Umiastów

W ubiegłych latach – dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Województwa Mazowieckiego – udało się zrealizować zadania w 12 sołectwach na łączną kwotę 110 tys. zł. Dofinansowanie zostało przeznaczone na utworzenie, modernizację i wyposażenie placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych, instalację monitoringu i oświetlenia, budowę chodnika oraz miejsc parkingowych.

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych
Gmina Ożarów Mazowiecki


MS 11-12/2021, 15 lipca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *