OŻARÓW MAZOWIECKI

VI Konkurs Kolęd i Pastorałek im. Pawła Buczyńskiego

8 stycznia 2023 roku w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim odbył się Finał VI Konkursu Kolęd i Pastorałek im. Pawła Buczyńskiego. Jak zauważyła dyrektor tego wydarzenia, Magdalena Migda-Radziszewska, w tym roku zasieg konkursu zwiększył się i objął nie tylko Gminę Ożarów Mazowiecki, ale cały Powiat Warszawski Zachodni. Zgodnie z regulaminem, konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych mieszczących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Na finał tego wydarzenia do Domu Kultury Uśmiech przybyli uczestnicy z Ożarowa Mazowieckiego, Ołtarzewa, Płochocina, Koczarg, Kampinosu i Dziekanowa Leśnego.

Jury w składzie: przewodniczący Mariusz Latek (artysta Filharmonii Narodowej, dyrygent Chóru Ab Imo Pectore), Robert Walkowski (reżyser, aktor i wokalista) oraz syn Kompozytora – Patrona konkursu Igor Buczyński (artysta Chóru Opery Narodowej w Warszawie) przysłuchiwało się uczestnikom w czterech kategoriach: Solista 4–6 klasa, Solista 7–8 klasa, Zespół 4–6 klasa i Zespół 7–8 klasa szkoły podstawowej.

Warto zauważyć, że z roku na rok poziom konkursu wzrasta. Młodzi artyści nie tylko śpiewają, ale także sami grają, śpiewają też w językach obcych.

Soliści

Bezkonkurencyjną zwyciężczynią okazała się Antonina Jancewicz ze Szkoły Podstawowej w Płochocinie, śpiewająca Kolędę Maryi (kategoria 4–6 klasa). Talent młodej wykonawczyni zasługuje na uznanie. W tej samej kategorii 2. miejsce zdobyła Helena Krzywosz, która przpięknie zaśpiewała pastorałkę Prosto z nieba. Laureatką 3. miejsca została Zuzanna Stelmasiak.

W kategorii 7–8 klasa wygrała prezentująca piosenkarski styl Natalia Przybysz z Płochocina. 2. miejsce zdobyła ekpresyjna Zofia Siwkiewicz z utworem Snowman. 3. miejsce przypadło Alinie Nowak.

Zespoły

W rywalizacji zespołowej trzeba wyróżnić w kategorii 4–6 klasa zespół ze Szkoły Podstawowej w Płochocinie. Ta duża, dziesięcioosobowa grupa śpiewająca sugestywnie dzieliła się swym entuzjazmem ze słuchaczami i zadziwiała ciekawymi interpretacjami oraz dobrą synchronizacją w kolędzie Tylko jedna jest taka noc. 2. miejsce w tej kategorii zdobyła Szkoła Podstawowa z Kampinosu. Reprezentował ją duet, który delikatnie wykonał kolędę Zasypia świat. Natomiast 3. miejsce zajął 4-osobowy zespół ze Szkoły Podstawowej z Dziekanowa Leśnego z żywą kolędą Od serca do ucha. W kategorii zespołów 7–8 klasa 1. miejsce przypadło również zespołowi ze SP
w Płochocinie, śpiewającemu kolędę Przekażmy sobie znak pokoju. 2. miejsce w tej kategorii zobył kwartet ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim, natomiast 3. miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej w Ołtarzewie.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania należą się Pani Dyrektor Konkursu – Magdalenie Migdzie-Radziejewskiej. Podziękowania przekazujemy również dla akustyka Janusza Migdy, a także dla Dyrektora Domu Kultury Uśmiech Krzysztofa Jabłońskiego oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowickim Emilii Badziak-Sudoł. Dzięki Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu konkurs zyskał dofinansowanie.

Kompozytor – patronem

Warto zwrócić uwagę na patrona konkursu – nieżyjącego już wybitnego kompozytora, Pawła Buczyńskiego.

Poszukując natchnienia do swych nowych kompozycji, pod koniec lat 90. wyprowadził się z Warszawy i zamieszkał przy ulicy Kopernika w Ożarowie Mazowieckim. Mieszkańcy Ożarowa z pewnością zapamiętają jego kompozycję na cześć świętego Jana Pawła II, wielokrotnie rozbrzmiewającą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Paweł Buczyński zmarł 5 stycznia 2015 roku w wieku 61 lat w szpitalu w Warszawie. Msza pogrzebowa tego wybitnego twórcy odbyła się w wypełnionym po brzegi Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W ceremonii pogrzebowej, oprócz mieszkańców Ożarowa, wzięli udział także: ówczesny rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie śp. prof. Ryszard Zimak, uznany kompozytor i prezes Związku Kompozytorów Polskich – prof. dr hab. Edward Sielicki, dziekani i profesorowie poszczególnych wydziałów tej uczelni, a także dyrygenci i przyjaciele Zmarłego z całej Polski.

Paweł Buczyński posiadał dar muzycznej serdeczności i empatii, który w szeregu jego dzieł nabrał rysów artystycznej wypowiedzi. Był skromnym człowiekiem, sam nie wywyższał się i nie narzucał nikomu. Muzyka Pawła Buczyńskiego pozostanie z nami na zawsze. Zostanie też wspomnienie, wręcz legenda jego barwnej, pełnej humoru i ciepła postaci.

Paweł Buczyński, urodzony 7 kwietnia 1953 roku w Laskach, w latach 1968–1974 uczęszczał do PSM II stopnia im. J. Elsnera w Warszawie, gdzie w czerwcu 1974 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w klasie fortepianu. Na ten okres przypadły jego pierwsze doświadczenia kompozytorskie – pod kierunkiem Andrzeja Dobrowolskiego napisał kilka utworów wykonywanych potem na szkolnych koncertach kompozytorskich.

W latach 1983–1984 studiował w Konserwatorium Muzycznym w Wiedniu pod kierunkiem Romana Haubenstocka-Ramatiego. Ponadto brał udział w Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadcie (1980, 1982, 1984) oraz Międzynarodowym Warsztacie Młodych Kompozytorów w Borowcu w Bułgarii (1982).

Od 1979 roku pracował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, gdzie był m.in. prodziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (1993–1996). Był także wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie (1990–1994). W latach 80. i 90. pełnił różne funkcje w Zarządzie Głównym i Zarządzie Oddziału Warszawskiego Związku Kompozytorów Polskich, zasiadał także w jury Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Bairda (1995 i 1997).

Paweł Buczyński uważany był za jednego z najważniejszych kompozytorów swojego pokolenia. Stworzył dziesiątki utworów, między innymi takie dzieła jak Litania na orkiestrę, Muzyka opadających liści i Oratio 1982. W ostatnim czasie skomponował oratorium Benedictus – oratorium in honore beati Edmundi in partes quinque, które miało swoją premierę 13 listopada 2014 roku w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Jego twórczość była klasyfikowana jako wyraz „nowego polskiego romantyzmu”, który cechuje klasyczna orkiestracja i forma, lecz występujące w nim środki muzyczne tożsame są dla romantyzmu i zdobyczy drugiej awangardy.

Wśród licznych zdobytych przez artystę wyróżnień należy wymienić: I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Forum Młodych” w Krakowie za I Kwartet smyczkowy (1977), I nagrodę za Tricorne na 2 flety, wiolonczelę i klawesyn (1978) w konkursie kompozytorskim organizowanym z okazji Festiwalu „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” w Stalowej Woli (1979), I nagrodę w Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich za Muzykę opadających liści na orkiestrę smyczkową (1980; ten sam utwór w 1985 roku zdobył wyróżnienie na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu). W 1981 roku otrzymał wyróżnienie za utwór Grej muzyczko na chór mieszany a cappella (1981) na Konkursie Kompozytorskim im. Jana Sztwiertni w Cieszynie.

dr sztuki Mariusz Latek

MS 2/2024, 22 lutego 2024