POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Zmiana na stanowisku Starosty Warszawskiego Zachodniego

8 maja w Starostwie PWZ odbyła się uroczystość pożegnania Starosty Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego, który kończy swoją 22 letnią pracę na stanowisku szefa urzędu. W uroczystości uczestniczył nowo wybrany Starosta, Zarząd Powiatu, pracownicy starostwa i służb powiatowych.

Uroczystość otworzył nowo wybrany Starosta Warszawki Zachodni Romuald Reszka, który poinformował zebranych, że został wybrany na szefa urzędu podczas I sesji Rady Powiatu obecnej kadencji (7 V 2024 r.). Romuald Reszka wspomniał także, że w poprzedniej kadencji pracował w starostwie jako członek Zarządu Powiatu i w tym czasie starosta Jan Żychliński był dla niego mentorem i wzorem do naśladowania. Podziękował dotychczasowemu staroście za 5 kadencji pracy w samorządzie. Wspomniał również, że starosta Jan Żychliński związany jest z samorządami od lat 90-tych: najpierw jako przewodniczący Rady Gminy Stare Babice, później od XI 1998 roku jako przewodniczący Rady Powiatu, a od 2002 r. jako wicestarosta powiatu. Podczas sesji Rady Powiatu 19 XI 2002 Jan Żychliński wybrany został na stanowisko Starosty PWZ, które sprawował do 30 IV 2024 r.

Podczas spotkania starosta Jan Żychliński podziękował pracownikom powiatu i służb powiatowych za lata współpracy, wspomniał że zawsze starał się wprowadzać w urzędzie rodzinną atmosferę, ponieważ jego zdaniem, tylko w takich warunkach można efektywnie pracować dla dobra mieszkańców powiatu. Dziś Starostwo PWZ ma już dobrą markę i udało się wiele osiągnąć przez minione 25 lat. Jan Żychliński przypomniał, że mimo że powiaty w Polsce mają bardzo długą historię, bo pierwsze powstały już w średniowieczu, to powiat Warszawski Zachodni jest tworem nowym, powstałym w ostatnich 25 latach. Początkowo siedziba Starostwa znajdowała się w Warszawie (przy ul. Fort Wola), poza terenem powiatu, stopniowo budowano wszystkie powiatowe służby, a prawdziwym przełomem stał się zakup biurowca w Ożarowie Mazowieckim. Dziś na terenie powiatu mieszka ok. 130 tys. mieszkańców i powiat stale się rozwija.

– Działalność w samorządzie jest jak dobra sztafeta w sporcie, dobrze gdy jest płynne przekazanie pałeczki i nowe osoby u steru władzy kontynuują myśl poprzedników – zakończył starosta Jan Żychliński jeszcze raz dziękując wszystkim za wieloletnią współpracę i życzliwość.

W dalszej kolejności spotkania nowowybrany starosta Romuald Reszka zapewnił, że zamierza kontynuować kierunek rozwoju powiatu nakreślony przez jego poprzednika, przedstawił ponadto nowych członków Zarządu Powiatu: wicestarostę Wiesława Pszczółkowsiego, etatowych członków Zarządu PWZ: Wojciecha Białasa i Ewelinę Degowską, oraz członka Zarządu Powiatu Witolda Malarowskiego.

Kolejną część spotkania wypełniły podziękowania dla ustępującego starosty złożone przez wielu pracowników powiatu i przedstawicieli służb, a także życzenia pomyślności skierowane na ręce nowowybranego szefa urzędu. Na zakończenie przed budynkiem Starostwa wykonano wspólne zdjęcie.

PWZ

MS 5/2024, 23 maja 2024