Dla mieszkańcówOŻARÓW MAZOWIECKI

Zgłoś swój pomysł na rozwój Gminy Ożarów Mazowiecki

Milion złotych w ramach nagrody za zwycięstwo w konkursie „Rosnąca odporność” trafiło na konto gminy w ostatnich dniach 2021 roku. 

W ogólnopolskim konkursie dotyczącym oceny przyrostu liczby zaszczepionych mieszkańców w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2021 roku Gmina Ożarów Mazowiecki z wynikiem 7,8 %  zajęła I miejsce w powiecie warszawskim zachodnim.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, dzięki którym osiągnęliśmy ten wynik. Chcemy, aby to właśnie Państwo zdecydowali na co wydamy 1 milion złotych. 

Prosimy o zgłaszanie swoich pomysłów inwestycyjnych, które posłużą społeczności lokalnej. Następnie poprosimy o głosowanie na wybrane, spośród zgłoszonych, projekty. Projekty, które otrzymają największą liczbę ważnych głosów zostaną zrealizowane.


Zasady zgłaszania projektów

Kto może złożyć projekt?

Uprawnionym do zgłoszenia projektu jest każda osoba pełnoletnia, na stałe mieszkająca w gminie. Projekt może być zgłoszony przez jedną lub więcej osób. W przypadku, kiedy projekt ma kilku pomysłodawców, należy wskazać jedną osobę do kontaktu – lidera projektu.
Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden projekt.

Termin zgłaszania projektów:  do 3 lutego 2022 r.


Jak zgłosić projekt?

Projekt można zgłosić przez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl  


Jaka może być wartość projektu?

Wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 250 tys. zł.


Jakie projekty można zgłaszać ?

  • projekty inwestycyjne o charakterze ogólnospołecznym, których zakres mieści się w zadaniach własnych gminy;
  • projekty, których realizacja zapewnia swobodny, nieodpłatny dostęp dla mieszkańców;
  • projekty, których realizacja jest możliwa do końca 2022 roku;
  • zlokalizowanych na terenach, w stosunku do których gmina ma prawo do dysponowania nieruchomością,

Miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie.

Spośród zgłoszonych projektów wybierzemy 10, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Gmina może dokonać uzupełnienia listy o własne projekty.  Szczegółowe informacje: https://ozarow-mazowiecki.pl/2022/01/19/zglos-swoj-pomysl/

Mocne Strony, styczeń 2022