Zgłoś kandydata do Nagrody Honorowej – FELICJA 2022

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do 19 edycji Honorowej Nagrody – FELICJA. W ten sposób wyróżniamy osoby fizyczne, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, których osiągnięcia wnoszą znaczący wkład w rozwój gminy Ożarów Mazowiecki.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 5 radnych Rady Miejskiej oraz grupie 50 mieszkańców.

Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kandydatur do Felicji 2022.

Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, Biuro Podawcze lub Sekretariat Burmistrza – pok. 102 w terminie do 4 maja 2022 r.

Ze strony: https://ozarow-mazowiecki.pl/2022/03/31/zglos-kandydata-do-nagrody-honorowej-felicja-2022/

można pobrać:

  • Wniosek Felicja 2022 oraz
  • Regulamin przyznawania nagrody

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

MS 5/2022, 7 kwietnia 2022