Zaproszenie na konferencję

Konferencja otwiera projekt pn: Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w Mieście Piastów, realizowany przez Miasto Piastów ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, energia i zmiany klimatu, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.

Szanowni Państwo,

Miasto Piastów, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI) mają zaszczyt zaprosić na konferencję otwierającą pod tytułem:

ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE MIAST DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIE­KORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU

Konferencja odbędzie się 26.05.2022 w godz. 10.00–15.00
w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie sala kina „Baśń”, 
ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów koło Warszawy.

Organizatorzy Miasto Piastów wraz z Partnerami przewidują również możliwość udziału online i oglądania konferencji na żywo za pośrednictwem internetu.

W ramach wydarzenia zostaną wygłoszone referaty dotyczące problematyki wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, retencjonowania wód opadowych oraz roli zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzi wykorzystywanych w tych działaniach.

Prelegentami konferencji będą przedstawiciele partnerów projektu: Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI)

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zarejestruj się !

Rejestracja na stronie: https://konferencje.psdz.pl/konferencja-otwierajaca-projekt-w-piastowie/

UWAGA:
Szczegółowy program konferencji zostanie podany w kolejnym komunikacie.

MS 6/2022, 28 kwietnia 2022