Zamknięcie ul. Wiejskiej i Szkolnej od 22 kwietnia

Informujemy, że od dnia 22 kwietnia rozpoczęła się przebudowa ul. Wiejskiej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Engelmana do ul. 3-go Maja.

Przebudowa drogi jest związana z budową zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej.

Zgodnie z zawartą umową całość kosztów przebudowy będzie pokryta przez developera. Droga będzie zamknięta dla ruchu pojazdów. Prace potrwają około 4 tygodni.

MS 6/2022, 28 kwietnia 2022