PIASTÓW

Zakończone prace na ul. Uniwersyteckiej

Roboty budowlane na ul. Uniwersyteckiej dobiegły końca.

Prace obejmowały wymianę nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych oraz dojść do furtek. Szerokość jezdni na odcinku od ul. Licealnej do ul. Podstawowej wynosi 5,0 m. Odcinek od ul. Podstawowej do ul. B. Leśmiana ma szerokość 3,0 m i jest odcinkiem ulicy jednokierunkowym z uwagi na wąski pas drogowy. Ze względu na brak chodnika, wzdłuż ulicy zostało wykonane utwardzone pobocze oraz wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Na całej ulicy Uniwersyteckiej została wprowadzona „strefa ruchu” oznaczona odpowiednimi znakami pionowymi. Nawierzchnia jezdni, zjazdów oraz dojść do furtek zostały wykonane z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej. Odwodnienie jezdni odbywa się za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do wpustów deszczowych. 


MS 07/2021, 13 maja 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *