URSUSWydarzenia

XXVIII Dni Ursusa

W sobotę, 8 czerwca 2024 w Parku Czechowickim przy ul. Spisaka przy pięknej pogodzie po raz 28. mieszkańcy Ursusa i goście z innych dzielnic Warszawy oraz pobliskich miejscowości obchodzili DNI URSUSA.

Skomplikowana historia dzielnicy Ursus

Ursus – nazwa ta wywodzi się od ogromnej fabryki – Zakładów Mechanicznych „Ursus”, której budowa rozpoczęła się w 1923 roku na terenie wsi Czechowice (dzisiejsze Szamoty – sto kilkadziesiąt hektarów po fabryce traktorów, z której pozostały 4 obiekty, w tym OK „Arsus”). Tej fabryce Ursus zawdzięcza swoje istnienie w dzisiejszej postaci. Na terenie pofabrycznym powstaje osiedle bloków, które w przyszłości ma liczyć co najmniej 55 tys. mieszkańców).

Ursus 8 maja 2024 roku ukończył 70 lat

1 lipca 1952 roku wsie Czechowice, Skorosze, Szamoty i osiedle Gołąbki zostały połączone w jedno miasto Czechowice. 8 maja 1954 roku miasto zostało przemianowane na Ursus. Już w 1977 roku Ursus utracił prawa miejskie i został wcielony do Warszawy, jako część dzielnicy Ochota. Była to kara za strajk robotniczy w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w 1976 r. Samodzielną, wówczas ósmą, dzielnicą Warszawy został w 1993 roku.

Dla każdego coś…

W sobotę już od godzin południowych wolne przestrzenie parku zajęły stoiska małej gastronomii. Można było coś zjeść, napić się, kupić lody, popcorn, watę cukrową, balony. Były też stoiska z zabawkami. Odbyły się pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie, pokazy judo. Swoje miejsce miał też Fitness club. Imprezę prowadził Szymon Kusarek. Uroczyste otwarcie nastąpiło o 17:00 na scenie muszli koncertowej.

Medale Ad Gloriam Ursi

Na scenie muszli koncertowej pojawili się członkowie Zarządu Dzielnicy: Burmistrz Bogdan Olesiński i zastępczynie Burmistrza Anna Lewandowska i Aneta Wachnicka oraz Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław Łopuszyński. Nastąpiła niezwykle uroczysta chwila – dekoracja medalami Ad Gloriam Ursi zasłużonych dla Ursusa mieszkańców. Uhonorowani zostali:

Teresa Bogucka-Szczęsnowicz, którą przedstawił burmistrz Olesiński.

– Znana i lubiana lekarz pediatra, radna dzielnicy Ursus w latach 1993 – 2014, radna Rady Seniorów w latach 2015 – 2018. Jej zaangażowanie w pracy na rzecz Ursusa sprawiło, że wraz z innymi radnymi i Zarządami Dzielnicy miała ogromny wpływ na rozwój naszej małej Ojczyzny. Zawsze dostępna dla swoich młodych pacjentów w godzinach pracy i poza nimi. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 miała wkład w realizację projektu ze środków budżetu obywatelskiego na 2021 rok „Strefa mówienia – konsultacje logopedyczne” Uśmiechnięta, życzliwa, serdeczna i merytoryczna. Po tym uśmiechu sami Państwo mogą się przekonać. Wielokrotnie doceniana i nagradzana dyplomami resortowymi za postawę i zaangażowanie na rzecz swoich pacjentów, mieszkańców naszej dzielnicy.

Janusz Ptasiński został przedstawiony przez wiceburmistrz Annę Lewandowską.

– Najbardziej znany działacz PTTK w Ursusie, tworzący od 1962 roku struktury organizacyjne oddziału w Zakładach Mechanicznych „Ursus”. Organizował ośrodki wypoczynkowe, promował turystykę wśród załogi zakładów oraz uczniów szkół w naszej dzielnicy. Współtworzył mazowieckie forum polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, gdzie był honorowym prezesem. Zabiegał o budowę muzeum przemysłu ciągnikowego na terenie Ursusa. Autor licznych projektów, znaczków i przypinek turystycznych. Inicjator rajdów, tras pamięci, wczasów dla seniorów w Kamieńczyku oraz pomysłodawca posadzenia pamiątkowych drzew z okazji stulecia odzyskania niepodległości, Dębu Ursusa i drzew siedmiu panien, zasadzonych na skwerze przy Domu Kultury „Portiernia”. Organizator wyjazdów studyjnych na zloty traktorów w całej Polsce. Obecnie pełni funkcję prezesa Oddziału PTTK Ursus. Za wieloletnią pracę w upowszechnianiu idei turystyki został uhonorowany statuetką Warszawskiej Izby Turystyki, medalem Pro Masovia oraz licznymi dyplomami.

Jerzy Domżalski został przedstawiony przez wiceburmistrz Anetę Wachnicką.

– Mieszkaniec Ursusa od 1963 roku. Znany i ceniony historyk, regionalista, autor pięciu książek o Ursusie: Wiek XX w Ursusie, Niezwykły Ursus, W Ursusie i jego okolicy, Dzieje Ursusa w zarysie, Zapiski ze stanu wojennego. Współautor dwóch albumów oraz filmów dokumentalnych o Czerwcu 1976 roku. Współtwórca kilku wystaw plenerowych z cyklu Rody Ursusa i autor wielu artykułów o historii Ursusa. Organizator Muzeum Zakładów Mechanicznych „Ursus” w Zakładowym Domu Kultury. Redaktor naczelny Głosu Ursusa, Wolnego Głosu Ursusa oraz Dziennika Ursusa. Rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Ursus w latach 1997 – 2002. Radny pierwszej kadencji Rady Dzielnicy-Gminy Warszawa Ochota, radny Rady Seniorów Dzielnicy Ursus, członek Komisji ds. Nazewnictwa Ulic Rady m. st. Warszawy. Za wieloletnią działalność nagrodzony odznaką batalionu AK „Miotła”, Warszawską Syrenką za zasługi dla m. st. Warszawy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Przygotowuje do wydania kolejną książkę o Ursusie. Serdeczne gratulacje.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy, kwiaty i upominki.

Medal Ad Gloriam Ursi to od 2023 roku honorowe odznaczenie przyznawane wraz z dyplomem osobom fizycznym i prawnym wyróżniającym się działalnością kulturalną i społeczną, których praca, aktywność i zaangażowanie przyczyniły się w znacznym stopniu do wzbogacenia życia społecznego mieszkańców, upowszechniania kultury oraz promocji Dzielnicy Ursus. Kapituła złożona z Zarządu i Rady Dzielnicy Ursus oraz przedstawicieli środowisk społecznych, dyrektorów wybranych jednostek i laureatów poprzednich edycji decyduje o przyznaniu wyróżnienia po otrzymaniu zgłoszeń od mieszkańców Ursusa. Wzór medalu (awers i rewers) zaprojektował znany artysta plastyk Piotr Szałkowski, kierownik galerii Ad-hoc w Ośrodku Kultury „Arsus”, a nazwę zaproponowała współprowadząca galerię, artystka plastyk Grażyna Kostawska. Medal wręczany jest w czerwcu podczas obchodów Dni Ursusa. Laureatami pierwszej edycji w 2023 roku zostali: Dorota Męckowska, Ireneusz Barski i Kazimierz Prędki.

Oficjalnie otwarcie Dni Ursusa 2024

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia Burmistrz Olesiński ogłosił oficjalnie otwarcie obchodów Dni Ursusa 2024.

Szymon Kusarek zapowiedział pierwszy występujący tego dnia zespół – Młodzieżową Grupę Musicalową „Crescendo” z OK „Arsus” pod kierownictwem Anny Kałużnej.

Po wspaniałym występie sześciu dziewczyn scenę opanował pop-rockowy zespół „IMEO”, a święto dzielnicy zakończyło się przy energetycznym występie gwiazdy tego wieczoru – Beaty Kozidrak z zespołem „BAJM”. Na ten koncert przybyły tłumy widzów, nie tylko z Ursusa.

Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski

MS 6/2024, 13 czerwca 2024